Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
Ključne reči: činioci efikasne aplikacije; mehanizovana zaštita višegodišnjih zasada; orošivači; vertikalna raspodela; ventilatori; rasprskivači; kapljice
Sažetak
U radu su analizirani najznačajniji činioci koji utiču na efikasnu aplikaciju pesticida u zaštiti voćnjaka i vinograda primenom traktorskih orošivača. Analiza spomenutih činilaca izvedena je na osnovu izučavanja dostupne literature i sopstvenih višegodišnjih ispitivanja u ovoj oblasti. Najznačajniji činioci koji utiču na proces aplikacije su: vrsta i karakteristike zasada, vremenski uslovi u kojima se izvodi tretiranje, izbor, podešenost i karakteristike orošivača, ali i obučenost i umešnost rukovaoca agregata. Da bi se potrošnja skupih pesticida u modernom voćarstvu i vinogradarstvu svela na nužni minimum, pored tretiranja u povoljnim vremenskim uslovima mora se ostvariti ravnomerno tretiranje preciznim doziranjem radne tečnosti u pojedinim biljnim zonama, sa težnjom da se neizbežni gubici kapljica na zemljištu i u vazduhu svedu na minimum, zbog očuvanja životne sredine.
Reference
Brčić, J., Maceljski, M., Novak, M., Berčić, S., Ploj, T., Barčić, J., Mirošević, N. (1995) Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Zagreb: Agronomski fakultet
Holownicki, R., Doruchowski, G., cwiechowski Waldemar,, Godynl, A. (2007) Uticaj tipova raspršivača i aditiva na efikasnost primene pesticida u zasadima jabuke. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 2, str. 39-45
Kaul, P., Gebauer, S., Rietz, S., Henningt, H. (2002) Pflanzenschutzmittel - Verteilungsvorgange beim Sprühen im Obstbau, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutz., Stuttgart, 54 (5) str. 110-117, Issn 0027-7479., Eugen Ulmer GmbH & Co
Lerch, M. (1986) Orchard spraying, Ciba Geigy Limited, Basle agricultural division application advisory service. u: International training course in ground and aerial application for plant protection and biotechnical products les barges (Vouvry) Switzerland, Volume 1
Wilkinson, R., Balsari, P., Oberti, R. (1999) Pest control equipment. u: Handbook of Agricultural Engineering, volume III: Plant Production Engineering, CIGR, str. 269-280
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka