Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku

e-adresaalek@polj.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Ključne reči: ekološki prihvatljiva; voćnjaci; vinogradi; orošivači
Sažetak
Ekološki prihvatljiva tehnika za aplikaciju pesticida je razvijena sa ciljem smanjenja potrošnje pesticida, uz istovremeno povećanje njihove efikasnosti i smanjenja gubitaka usled drifta. Postoji više načina da se sprovede ekološki prihvatljiva aplikacija pesticida u voćnjacima i vinogradima i to su: upotreba savremenih rasprskivača, primena poboljšanih orošivača, rad sa tunelskim orošivačima i selektivna aplikacija.
Reference
Backer, G. (2004) Kulturspezifische Bewertung von Spuruhgeblasen im Weinbau. u: 7. Internationales Symposium zu Technik im Obstaund Weinbau, 10-11 Mai, Stuttgart
Balsari, P., Tamagnone, M. (1998) An ultrasonic airblast sprayer. u: International Conference on Agricultural Engineering – AgEng, Oslo, paper br. 98-A-017, str. 585-586, Abstract
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Cross, J.V., Walkate, P.J., Murray, R.A., Richardson, G.M. (2001) Spray deposits and losses in different sized apple trees from axial fan orchard sprayer. Crop protection, (20), str. 13-30
Cross, J.V., Berrie, A.M. (1993) Spray deposits and efficacy of a tunnel sprayer at three volume rates (50, 100, 200 l/ha) in comparison with an axial fan sprayer (50 l/ha) on apple. u: A.N.P.P.-B.C.P.C. - Sec. Int. Symp. Pesticide application, Strasbourg, Tome 1, str. 273-280
Doruchowski, G. (1993) Use of tunnel sprayer in orchards and berry plantations. Annals A.N.P.P. - B.C.P.C. - Sec. Int. Symp. Pesticide application, Strasbourg, Tome 1, str. 281-280
Doruchowski, G., Jaeken, P., Holownicki, R. (1998) Target detection as a tool of selective spray application on trees and weeds in orchards. u: SPIE Conference on Precision Agriculture and Biological Quality, Boston, 290-301
Doruchowski, G., Holownicki, R. (2000) Environmentally friendly spray techniques for tree crops. Crop Protection, 19(8-10): 617
Đukić, N., Ponjičan, O., Sedlar, A. (2001) Novo u tehnici za zaštitu bilja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 122-131
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R. (2008) Definisanje matematičkog modela habanja rasprskavača i njegov značaj za domaću proizvodnju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 63-71
Holownicki, R., Doruchowski, G., Godyn, A., Swiechowski, W. (1997) Minimizing pesticide waste and emission to the environment by using tunnel sprayers. J. Fruit ornamental Plant Res. Skierniewce-Poland, (3-4), str. 137-144
Holownicki, R. (2004) Automic system of nozzle selection based on wind velocity. u: International Symposium on Tecnology Application in Horti and Viticulture (VII), Stuttgart
Huijsmans, J.F. (1993) Orchard tunnel sprayers with reduced emission to the environment. u: A.N.P.P.-B.C.P.C.-Sec. Int. Symp. Pesticide application, Strasbourg, Tome 1: 297-304
Koch, H., Weisser, P. (2000) Sensor equipped orchard spraying: Efficacy, savings and drift reduction. Aspects of Applied Biology, (57)-Pesticide Application: 357-362
Landers, A.J. (2001) Airblast sprayer application studies. Stewart Agricultural Research Services, Inc Macon, MO, 63552: 10
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2007) Prve inspekcije orošivača u Srbiji. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 12-19
Stahli, W. (2003) Masini pentru aplicarea tratamentelor fitosanitzare si fertilizarea foliara a culturior legumicole, Partea I-a: aparate si masini de stropit. Timosoara: Editura Agroprint
Walkate, P.J., Richardson, G.M., Cross, J.V., Murray, R.A. (2000) Relationship between orchard tree crop structure and performance characteristics of an axial fan sprayer. Aspects of Applied Biology, (57)-Pesticide application: 211-217
Zande, J.C., Porskamp, V.D., Michielsen, H.A.J., Holterman, H.J., Huijsman, J.F.M. (2000) Classification of spray applications for drift ability, to protect suraface water. Aspects of Applied Biology, (57)-Pesticide Application: 57-65
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka