Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 35, br. 1-2, str. 42-51
Energetska efikasnost kotla za sagorevanje biomase pri recirkulaciji produkata sagorevanja i prikaz matematičkih modela
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNovi Sad

e-adresadedovicn@polj.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. NP EE 273021: Unapređenje materijalno-energetskog bilansa i razvoj preduslova za primenu ekološki korektnih energetskih sistema zasnovanih na sopstvenim energetskim resursima(biomasi) u PK 'Mitrosrem'

Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja toplovodnog kotla za sagorevanje balirane biomase, lociranom na poljoprivrednom kombinatu 'Mitrosrem' u Sremskoj Mitrovici, radna jedinica Kuzmin. Kao biomasa koristila se sojina slama. Deklarisana snaga kotla je 120 kW. Obezbeđeno je kontinuirano praćenje uticaja količine vazduha (koji se dovodi u ložište kotlovskog postrojenja) na sagorevanje bale. Navedeni su parametri koji su mereni prilikom procesa sagorevanja. Toplotna snaga kotla kretala se od 75,66 do 112,94 kW ako nema recirkulacije produkata sagorevanja u ložište kotla. Toplotna snaga kotla bila je od 69,33 do 111,21 kW pri recirkulaciji produkata sagorevanja od 16,5%. Energetska efikasnost kotla kretala se u intervalu od 27,66 do 71,97% ako nema recirkulacije, odnosno od 29,29 do 65,14% ako je recirkulacija 16,5%. Povećanjem protoka vazduha kroz ložište kotla povećavala se toplotna snaga kotla, dok se vreme sagorevanja bale smanjivalo. Ukupno vreme sagorevanja bale bilo je u intervalu od 400 do 1.258 s (odnosno od 427 do 1.335 s, pri recirkulaciji 16,5%). Prikazani su matematički modeli i grafici zavisnosti toplotne snage i energetske efikasnosti kotla od vremena sagorevanja bale.
Reference
Alimpić, M. (1983) Energija iz poljoprivrede. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 9, br. 1-2, str. 1-8
Brkić, L., Živanović, T. (2006) Termički proračun parnih kotlova. Beograd: Mašinski fakultet
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Dedović, N., Igić, S., Janić, T. (2008) Modelovanje energetskog bilansa poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom kombinatu PD 'Mitrosrem'. Revija agronomska saznanja, 13(5), str. 10-14
Dedović, N., Igić, S., Janić, T., Brkić, M. (2008) Uticaj recirkulacije vazduha na energetsku efikasnost kotla za sagorevanje balirane biomase 120 kW i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 221-227
Hadžić, O., Takači, Đ. (1998) Matematika - za studente prirodnih nauka. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Hellwig, M. (1985) Basic of the combustion of wood and straw. u: Palz W., Coombs J., Hall D.O. [ur.] 'Energy from Biomass', (3rd) E.C. Conference on Biomass, Venice, 25-29. 03., Proceedings, str. 793-798
Hertmann, H., Thuneke, K., Holdrich, A., Robmann, P. (2003) Handbuch Bioenergie- Kleinanlagen. Gulzow, Nemačka: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V
Igić, S., Dedović, N., Janić, T. (2007) Modelovanje energetske efikasnosti kotla za sagorevanje biomase. Revija agronomska saznanja, XVII(5)15-21
Igić, S., Pekez, Z., Brkić, M., Janić, T. (2006) Određivanje toplotne moći, sadržaja vlage i pepela pšenične i sojine slame. Revija agronomska saznanja, Novi Sad, XV (5), str. 38-43, Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku
Janić, T., Brkić, M., Igić, S. (2006) Dobijanje toplotne energije sagorevanjem balirane biomase. Revija - agronomska saznanja, Novi Sad, 16(5), str. 34-37
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N., Drobnjak, Ž. (2008) Upravljanje sagorevanjem balirane biomase u toplovodnim kotlovskim postrojenjima. Revija agronomska saznanja, 18(5): 29-33
Janić, T., Brkić, M., Erdeljan, Z. (1998) Sagorevanje balirane biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 3, str. 117-121
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Krejić, N., Herceg, Đ. (1994) Matematika i Mathematica. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za matematiku
Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1997) Biomasa u energetici. u: Oka Simeon i Jovanović Lj. [ur.] Biomasa, obnovljivi izvori energije, Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
Ostojić, M., Simin, R., Igić, S. (2003) Upotreba biomase za proizvodnju toplotne energije na farmi. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 5, str. 121-123
Pantelić, I. (1984) Primena statističkih metoda u istraživanjima i procesima proizvodnje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN
Pantelić, I. (1980) Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Pešenjanski, I. (2000) Kinetika sagorevanja pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Pešenjanski, I., Stepanov, B. (2005) Rezultati ispitivanja kotla za sagorevanje biomase 250 kw i predlog tehničko-organizacionih mera za povećanje energetske efikasnosti postojećih kotlovskih postrojenja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 197-203
Surla, K.R. (1992) Numeričke i statističke metode u obradi eksperimentalnih podataka. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za matematiku, 3
Šefčič, Đ. (1990) Istraživanje kriterijuma za ocenjivanje efektivnosti postupaka valorizacije slame. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, doktorska disertacija
Wolfram, S. (1991) Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.