Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 36, br. 1, str. 68-75
Redukovana primena insekticida u cilju suzbijanja štetnih insekata iz roda Ceuthorrynchus spp. na uljanoj repici
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaalek@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20081: Stvaranje genotipova uljane repice (Brassica napus L.) za ishranu i industrijsku preradu

Ključne reči: uljana repica; redukovana aplikacija; insekticidi
Sažetak
Uljana repica je tokom cele vegetacije izložena je napadu štetnih insekata, korova i bolesti koji mogu da ugroze usev i redukuju prinos i do 80%. Pored insekata kao što su buvači, repičina lisna osa i sjajnik, značajne štete na biljkama mogu da pričine i Ceuthorrynchus vrste. Ispitivanja sprovedena na dva lokaliteta tokom 2009. godine pokazala su da je hemijska zaštita repice od insekata iz roda Ceuthorrynchus spp. opravdana mera. Zaštita se može da se obavi prskalicama ali je ekonomičnije i ekološki prihvatljivije rešenje redukovana primena granulisanih insekticida. Redukovana primena se obavlja u sklopu sa nekom drugom operacijom kao što je površinska obrada. Prednosti ove metode su što je ekonomičnija i manja je opasnost od zagađenja životne sredine. U cilju uspešne redukovane aplikacije pesticida veoma je važno depozitor dobro adaptirati na kultivator i u ekonomskom dvorištu obaviti podešavanje istog. Samo dobro podešeni depozitori mogu obezbediti preciznu aplikaciju željene količine granulisanih pesticida, a upravo to obezbeđuje pomenuti ekološki efekat i ekonomičnost.
Reference
Crnobarac, J., Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, B.J., Dušanić, N. (2002) Unapređenje tehnologije proizvodnje uljane repice. Traktori i pogonske mašine, vol. 7, br. 1, str. 34-42
Crnobarac, J., Marinković, R. (2006) Potencijali poljoprivrede Srbije za proizvodnju sirovina za biodizel. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 1, str. 33-37
Čamprag, D., Sekulić, R., Kereši, T. (2007) Štetna fauna na poljima pod uljanom repicom i integralne mere zaštite. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 401-410
Đukić, N., Ponjičan, O., Bugarin, R. (2000) Savremeni uređaji za aplikaciju tečnih i granulisanih pesticida. Biljni lekar, 28, 31-35, vanredni broj
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R., Sinđić, M. (2009) Redukovana primena insekticida kod zaštite uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 134-142
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Crnobarac, J., Lazarević, J. (2003) Path-coefficient analysis of yield components of rapeseed (Brassica napus L). u: Inter. Rapeseed Congres (11th), 6-10 July 2003. Copenhagen, Denmark, vol. III, 988-991
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Sakač, Z. (2006) Kata - sorta ozime uljane repice. Beograd
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Vasić, D., Škorić, D. (2002) Sadržaj ulja u semenu uljane repice (Brassica napus L.). u: Savetovanje industrije ulja, (43.), Budva, Zbornik radova, 117-122
Mitrović, P., Milovac, Ž., Marinković, R. (2009) Ispitivanje mogućnosti hemijskog suzbijanja insekata iz roda Ceuthorrynchus spp. na uljanoj repici. u: Savetovanje o zaštita bilja, (X), Zlatibor-novembar 2009, Zbornik radova
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Tehnika aplikacije pesticida u zaštiti uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 79-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka