Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrajko@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Sažetak
U radu je analizirana primena orošivača i prskalica kao najčešće korišćenih mašina za aplikaciju pesticida na gubitke, usled drifta i zagađenja zemljišta. Prisustvo drifta smanjuje efikasnost zaštitnih mera, indirektno povećava potrošnju skupih pesticida i prouzrokuje nedozvoljeno zagađenje životne okoline, naročito zemljišta. Pravilnom primenom ispravne i kontrolisane tehnike za aplikaciju pesticida, u povoljnim vremenskim uslovima povećava se efekat zaštitne mere, a smanjuju gubici otrovnih pesticida i zagađenje zemljišta, površinskih i podzemnih voda. Stoga se kvalitetne prskalice i orošivači, osim zaštite useva i zasada od bolesti štetočina i korova, mogu da posmatraju i kao mašine za zaštitu zemljišta od nekontrolisanog i prevelikog zagađenja. Kaul et al, (2002) pišu o raspodeli radne tečnosti pri orošavanju u voćarstvu, navodeći da u praktičnom radu, pri brojnim probama i kod orošivača s optimalno podešenim uređajem za tretiranje, na zemlju dospe 20 % sredstva. Ispitivanja nekih autora pokazuju da je kombinovana metoda za smanjenje gubitaka usled zanošenja mlaza, koja se sastoji u primeni orošivača s odbojnim površinama i injektorskih rasprskivača s usmerenjem, dala veoma dobre rezultate. Veoma velike vrednosti redukcije zanošenja mlaza, ostvarene su sa 'wanner' orošivačem s odbojnim površinama, sa rasprskivačima 'lechler' (ID 90-015C), na rastojanju od 4,5- 5,5 m od poslednjeg reda voća zanošenje je bilo smanjeno za 95 % (Wenneker et al, 2008).
Reference
Alt, N. (1996) Standardization of plant protection ewuipment in the EU: Aspects of polution control. EPPO Bulletin, 26(1): 13
Baldoin, C., de Zanche, C., Amista, F., Beria, S., Zelante, A. (2002) Spray deposition and drift in orchard using air induction nozzles with low volume sprayers. u: AgEng 2002, Budapest
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Bugarin, R.M. (2004) Kvalitet zaštite zasada jabuka u zavisnosti od norme tretiranja. Novi Sad: Poljioprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, N., Ponjičan, O., Sedlar, A. (2001) Novo u tehnici za zaštitu bilja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 122-131
Ružić, D., Poznanović, N. (2009) Opasne materije u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 191-200
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2007) Prve inspekcije orošivača u Srbiji. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 12-19
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Inspekcija prskalica i orošivača u cilju implementacije Globalgap standarda. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 64-72
Stahli, W. (2003) Masini pentru aplicarea tratamentelor fitosanitzare si fertilizarea foliara a culturior legumicole. Partea I-a: Aparate si masini de stropit. Timosoara: Editura Agroprint
Šovljanski, R. (1993) Pesticidi i zemljište - teški metali i pesticidi u zemljištu. u: Teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 93-105
Wenneker, M., van de Zande, J.C. (2008) Rift reduction in orchard spraying using a cross flow sprayer equipped with reflection shields (Wannner) and air injection nozzles. Agricultural Engineering International, Manuscript ALNARP 08 014. X. May
Wolf, R.E. Ground field sprayers for drift management. Kansas State University, KS 66506 USA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka