Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 36, br. 2, str. 178-188
Nova procena vrsta i količina biomasa Vojvodine za proizvodnju energije
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresambrkic@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: vrste biomasa; procena količina biomasa; proizvodnja energije; biogorivo
Sažetak
U radu je prikazan metod prikupljanja podataka o vrstama i količinama biomasa Vojvodine i delimično Srbije. Za prikupljanje podataka korišćena je mnogobrojna literatura: 'Statistički godišnjak Srbije', objavljeni radovi u časopisima, knjigama, monografijama i stidijama. Prikazan je i način obrade podataka. Cilj ovog rada jeste da se utvrde sadašnje vrste i količine biomasa u Vojvodini na osnovu promenjenih svojinskih odnosa, tranzicije i tehnološko-tehnički promenjenih uslova proizvodnje. Dobijeni podaci su upoređivani sa podacima koji su prikupljani pre 10, 20 i 30 godina. Na osnovu prikupljenih i obračunatih podataka ustanovljeno je da u ratarskoj proizvodnji ima 6 miliona tona ostataka biomase, u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji 95 hiljada tona, u stočarskoj 3,9 miliona tona, u šumarskoj i drvoprerađivačkoj proizvodnji 352 hiljade tona i komunalnog (organskog) otpada 394 hiljade tona. Ukupna godišnja proizvodnja biomase u Vojvodini iznosi 10,75 miliona tona ili za 30 do 40% manje u odnosu na ranije periode. Na osnovu dosadašnjeg načina korišćenja biomase u Vojvodini procenjeno je da za energetske svrhe može da se iskoristi od 30 do 50% od ukupne količine biomase. Naime, u poslednjih dvadesetak godina najviše su se ostaci biomase iz ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje spaljivali, nešto malo zaoravali, jedan deo se koristio kao prostirka u stočarskoj proizvodnji, a vrlo retko u druge svrhe. Postoji velika mogućnost da se biomasa koristi u toplotne svrhe, za proizvodnju električne energije, za poliranje u metalnoj industriji, za izolaciju u građevinarstvu, za kozmetičku industriju, za proizvodnju stočne hrane i u druge svrhe.
Reference
*** (2008) Statistički godišnjak Srbije 2008. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Alimpić, M. (1983) Energija iz poljoprivrede. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 9, br. 1-2, str. 1-8
Brkić, M., Alimpić, M., Đukić, Đ.S. (1979) Neke mogućnosti korišćenja nekonvencionalnih izvora energije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. u: Zbornik radova sa VI savetovanja stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Dubrovnik: Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku, str. 573-584
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Brkić, M.J., Janić, T.V. (2000) Biomasa kao izvor sirovina, đubriva, stočne hrane i energije. Traktori i pogonske mašine, vol. 5, br. 2, str. 23-28
Danon, G., Bajić, V., Isajev, V., Bajić, S., Orešćanin, S., Rončević, S. (2003) Ostaci biomase u šumarstvu i preradi drveta i mogućnost gajenja energetskih šuma. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, studija, Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča
Kovčin, S. (1993) Analiza stanja u oblasti proizvodnje i korišćenja stajnjaka. u: Brkić M [ur.] Proizvodnja i korišćenje biogasa i biođubriva iz stajnjaka, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 5-11
Novaković, D., Đević, M., Radojević, D. (2003) Ostaci biomase u voćarstvu i vinogradarstvu, studija. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča, 6-10
Novaković, D., Dević, M. (2000) Ostaci rezidbe u voćarstvu i vinogradarstvu kao izvor energije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 1-2, str. 51-53
Sabo, A., Ponjičan, O. (1998) Energetski potencijal biomase u zasadima jabuke i mogućnost korišćenja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2(3): 106-108
Vujić, G., i dr. (2009) Utvrđivanje sastava otpada i procene količine u cilju definisanja strategije upravljanja sekundarnim sirovinama u sklopu održivog razvoja Republike Srbije - preliminarni izveštaj po projektu. Novi Sad: Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, mart, 99
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka