Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 36, br. 3, str. 295-305
Identifikacija i metode merenja triboloških karakteristika materijala
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresabsovilj@uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 14059: Razvoj progresivne tehnologije za leđnu obradu profilnih alata na CNC mašinama

Ključne reči: tribologija; tribomaterijali; tribološke karakteristike; tribometar; tribološki informacioni sistemi; trenje; habanje
Sažetak
Proizvodnost i pouzdanost savremene poljoprivredne tehnike, troškovi održavanaja, troškovi energije i troškovi poljoprivredne proizvodnje zavise od veličine trenja i intenziteta habanja u zonama kontakta brojnih osnovnih tribomehaničkih sistema. U fazi projektovanja uređaja i mašina u savremenoj poljoprivrednoj tehnici veoma je bitno poznavanje uticaja vrste materijala, a i postupaka poboljšanja otpornosti na habanje kontaktnih slojeva, kao i hrapavosti kontaktnih površina na intenzitet habanja i koeficijent trenja u cilju izbora optimalnog materijala elemenata tribomehaničkog sistema. Veoma je važno projektovanju i izradi elemenata tribomehaničkog sistema prići sa tribološkog aspekta, jer greške u projektovanju i izradi ne može da popravi ni idealno održavanje. Tribološka svojstva materijala jednog od elemenata tribomehaničkog sistema određena su vrstom i svojstvima druga dva elementa tribomehaničkog sistema, a takođe i sredinom u kojoj se kontakt ostvaruje. Identifikacija i merenje triboloških karakteristika materijala elemenata tribomehaničkog sistema svodi se na identifikaciju procesa trenja u zoni dodira i procesa habanja svakog elementa posebno. U radu se razmatra problem identifikacije i metoda određivanja triboloških karakteristika materijala elemenata tribomehaničkog sistema koji su izloženi trenju i habanju. U ovim istraživanjima, radi formiranja baza podataka o tribološkim karakteristikama elemenata tribomehaničkog sistema, merena je sila trenja, kao i parametri habanja sa primenom tribometara 'pin on disc', dinamometra 'kistler' i mernog sistema 'Talisurf 6'. Deo rezultata ovih istraživanja dat je u ovom radu.
Reference
Aberšek, B., Flašker, J. (2005) Vzdrževanje sistemi, strategije, procesi in optimiranje. Maribor, Slovenija: Fakulteta za strojništvo
Bellantonio, M., Strezlecki, S. (2006) Investigation into frictional characteristics of tribomaterials in rotational and oscillating motion. u: INSYCONT06, 7th International Symposium, 21- 30. Krakow, Poland, 14-16 September, Proc
Bouzakis, K.D., Michailidis, N. (2008) Indenter tip geometries and calibration procedures: Deviations in determining coatings and other materials mechanical properties. u: Manufacturing Engineering ICMEN, 3rd International Conference, Kallithea, Greece, 1- 3 October, Proc, str. 391-398
Bouzakis, K.D., Skordaris, G., Michailidis, N. (2008) Innovative methods for characterizing coatings’ mechanical properities. u: Proc: 7th International Coference 'THE' Coatings in Manufacturing Engineering, 3-28. Kallithea, Greece, 1-3 oktobar
Franek, F., Badisch, E., Kirchgassner, M. (2009) Advanced Methods for Characterisation of Abrasion/Erosion Resistance of Wear Protection Materials. u: International Coference on Tribology SERBIATRIB’09 (11th), Beograd, 13-15 maj, Proceedings, 27-37
Hebdi, M., Čičinadze, A.V. (1989) Spravočnik po tribotehnike-Teoretičeskie osnovi Rusija. Moskva: Mašinostoenie
Ivković, B. (1991) Tribo-ekonomski aspekt primene novih materijala elemenata tribomehaničkih sistema. u: Jugoslovenska konferencija o tribologiji YUTRIB’91 (II), Kragujevac, 26-28 septembar, 275- 278
Ivković, B., Rac, A. (1995) Tribologija. Kragujevac: Jugoslovensko društvo za tribologiju
Ješić, D. (1991) Utraživanje uzroka zastoja i metoda za njihovo optimiranje kod VTO sistema. u: YUTRIB'91., Druga jugoslovenska konferencija o tribologiji, Kragujevac, , 26-28 septembar, 81-86
Ješić, D. (1999) Mašinski materijali - tehnologija dobijanja i primena. Kragujevac: Jugoslovensko društvo za tribologiju
Ješić, D. (2004) Merna tehnika. Banja Luka: Mašinski fakultet
Pehan, S., Flašker, J. (2008) Tribologija. Maribor: Fakulteta za strojništvo
Serban, I.R. (1997) Tribologie Privire de Ansamblu Frecarea. Iasi: Universitatea Tehnica Georghe Asachi
Sovilj, B. (1988) Identifikacija triboloških procesa pri odvalnom glodanju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Doktorska disertacija
Tanasijević, S. (2004) Tribološki ispravno konstruisanje. Kragujevac: Mašinski fakultet
Veinović, S. (1991) Ekologija i tribologija. u: Jugoslovenska konferencija o tribologiji YUTRIB’91 (II), Kragujevac, 26-28 septembar
Williams, J.A. (2000) Engineering tribology. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.