Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 37, br. 1, str. 75-82
Distribucija vodenog taloga i potrošnja energije mobilnog kišnog krila
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresarajkom@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Ključne reči: energija; ravnomernost distribucije; mobilno kišno krilo
Sažetak
Značaj navodnjavanja proističe iz uloge vode kao vegetacionog faktora za biljku i njenu životnu sredinu, jer je voda izvor života i uslov njegovog opstanka. Usavršavanje tehnološko tehničkih sistema i njihovo uvođenje u praksu predstavlja vrlo značajnu investiciju za svakog poljoprivrednog proizvođača. U radu je prikazan deo rezultata višegodišnjih istraživanja navodnjavanja kišenjem mobilnim uređajima nekih ratarskih i povrtarskih useva. Cilj rada je definisanje sistema za navodnjavanje kišenjem, tipa mobilno kišno krilo, sa aspekta potrošnje energije i ravnomernosti raspodele vode. Na osnovu ovih osnovnih pokazatelja moguće je izabrati optimalni sistem za navodnjavanje u funkciji energetske produktivnosti i ekološke opravdanosti korišćenja. Mobilno kišno krilo je ispitano u uslovima ratarske i povrtarske njivske proizvodnje. Prosečna potrošnja energije je iznosila 62,02 kWh/ha, a produktivnost 0,55 ha/h. Sistem je pokazao značajan nivo neravnomernosti distribucije i odstupanje od zadate norme navodnjavanja. Zadana norma navodnjavanja je iznosila 15 mm dok je ostvarena bila 13,12 mm.Rezultati analize ukazuju da je intenzivna biljna proizvodnja nezamisliva bez sistema za navodnjavanje.
Reference
Bošnjak, Đ. (1999) Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Đukić, N. (2006) Izbor uređaja za navodnjavanje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 237-241
King, B.A., Wall, R.W. (1998) Supervisoriy control and data acquisition for site-specific center pivot irrigation. Applied Engineering in Agriculture
Maletić, R. (2005) Metodi statističke analize u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Zemun-Beograd: Poljoprivredni fakultet
Mileusnić, Z., Đević, M., Petrović, D., Miodragović, R. (2008) Optimalizacija traktorsko-mašinskih sistema za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 97-108
Miodragović, R., Đević, M., Mančev, S. (1996) Efekti primene mobilnog uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji. Beograd-Zemun: DPT, zbornik radova
Miodragović, R. (2009) Optimizacija primene mobilnih sistema navodnjavanja u biljnoj proizvodnji. Beograd-Zemun, Doktorska disertacija
Pereira, L.S., Allen, R.G. (1999) Crop water requirements. u: van Lier H.N., L.S. Pereira, F.R. Steiner [ur.] CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Land and Water Engineering, St. Joseph, MI: ASAE, vol. I, 213-262
Pereira, L.S., Trout, T.J. (1999) Irrigation methods, irrigation and drainage. u: CIGR Handbook Agricultural Engineering, Volume I
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2009) Promena brzine rezanja i dužine puta rezanja kod suprotnosmernog obrtanja rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 176-184
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2008) Istraživanje uticaja sabijenosti zemljišta na prinos suncokreta i promene u zemljištu na uvratinama i unutrašnjem delu parcele. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 87-96
Savin, L., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Đurić, S., Vasin, J. (2010) Uticaj agrotehničkih mera na zapreminsku masu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 1-9
Sourell, H., Muller, J. (2003) Irrigation and sprinkling. u: Yearbook Agricultural Engineering
Sourell, H., Sommer, C. (2000) Irrigation and sprinkling. u: Yearbook Agricultural Engineering
Thormann, H.H., Sourell, H. (1998) Irrigation with machines covering a wide area is become ever more wide-spread / Beregnung mit Grossflaachen-Beregnungsmaschinen findet immer mehr Verbreitung. Germany
Vasić, G., Kresović, B., Tolimir, M. (1995) Stanje i mogućnost navodnjavanja u proizvodnji kukuruza. u: Oplemenjivanje, proizvodnja i iskorišćavanje kukuruza - 50 godina Instituta za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, 177-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci