Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 37, br. 4, str. 371-376
Preciznost nanošenja insekticida i ekološke prednosti tretiranja semena uljane repice
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresaalek@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Zaštita uljane repice zasniva se na korišćenju velikog broja mera za suzbijanja patogena i insekata. Kada se govori o hemijskim merama, poseban aspekt je analiza mogućnosti redukovane primene insekticida korišćenjem posebnih uređaja kao što su: uređaji za tretiranje u trake zajedno sa setvom ili kultivacijom, tretiranje u brazdicu sa peristaltik pumpom, depozitori za granulisane preparate i tretiranje semena. Tretiranje semena je najbolje tehnološko rešenje, iako je tehnologija nanošenja pesticida skupa. Hemijsko tretiranje semena je završna faza dorade i vrši se specijalnim uređajima za zaprašivanje semena koji se zovu zaprašivači. U slučaju tretiranja semena insekticidom količina istog se kreće po hektaru od 0,03 do 0,04 l/ha uz svega 3 % kontaminacije zemljišta u odnosu na 100 % kontaminacije kod primene tretiranja prskalicama. Odstupanje ravnomernosti nanošenja aktivne materije insekticida od željene vrednosti se kretalo u rasponu od 1,28 do 2,9 % što je potvrda kvaliteta ove hemijske mere, koja je uz pomenuti ekološki značaj stavlja na sam vrh hemijske zaštite bez obzira na nešto veću cenu koštanja.
Reference
Carraetto, C., Macor, A., Mirandola, A., Stoppato, J., Tonon, S. (2004) Bio Diesel as Alternative Fuel: Experimental Analysis and Energetic Evaluations. Energy, 29, 12-15, pp. 2195-2211
Čamprag, D., Sekulić, R., Kereši, T. (2007) Štetna fauna na poljima pod uljanom repicom i integralne mere zaštite. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 401-410
Đukić, N., Ponjičan, O., Bugarin, R. (2000) Savremeni uređaji za aplikaciju tečnih i granulisanih pesticida. Biljni lekar, 28, 31-35, vanredni broj
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R., Sinđić, M. (2009) Redukovana primena insekticida kod zaštite uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 134-142
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R., Sinđić, M. (2010) Mogućnosti primene peristaltik pumpi za zaštitu uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 85-93
Gravalos, I., Gialamas, T., Koutsofitis, Z., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., Lianos, G. (2009) Comparison of performance characteristics of agricultural tractor diesel engine operating on home and industrially produced biodiesel. International Journal of Energy Research, 33(12), 1048-1058
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Crnobarac, J., Lazarević, J. (2003) Path-coefficient analysis of yield components of rapeseed (Brassica napus L.). u: Inter. Rapeseed Congres (11th), 6-10 July 2003. Copenhagen, Denmark, vol. III, 988-991
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Sekulić, R., Mitrović, P. (2006) Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2010) Redukovana primena insekticida u cilju suzbijanja štetnih insekata iz roda Ceuthorrynchus spp. na uljanoj repici. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 68-75
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Tehnika aplikacije pesticida u zaštiti uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 79-84
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2011) Analiza tehnika aplikacije pesticida u cilju efikasnije i ekološki prihvatljive zaštite uljane repice (Brassica napus L.). Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 1, str. 55-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka