Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 37, br. 4, str. 377-386
Mogućnosti za smanjenje gubitaka usled drifta pri mehanizovanoj zaštiti zasada jabuka
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresabrajko@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: drift; mere za smanjenje; zasad jabuka; orošivači; rasprskivači
Sažetak
U radu su dati rezultati eksploatacionog ispitivanja gubitaka radne tečnosti u vidu zemljišnog drifta pri mehanizovanoj zaštiti zasada jabuka. Gubici usled drifta mereni su količinski pomoću sakupljačkih posuda i kvalitativno pomoću specijalnih vodosenzitivnih pločica. Pri orošavanju zasada jabuka ustanovljeni su značajni gubici usled drifta koji zavise od velikog broja činilaca: vremenskih uslova u kojima se izvodi tretiranje (brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha), karakteristika i stanja zasada, vrste, karakteristika orošivača i rasprskivača, tipa i rastojanja uređaja za tretiranje, norme orošavanja i koncentracije radne tečnosti i umešnosti i obučenosti rukovaoca agregata. Primenom klasične aplikacije u dosta bujnom zasadu jabuka, izmerene su prosečne vrednosti gubitaka: 1,81 g po posudi, 32,53 g/ m2, odnosno 325,3 kg/ha ili 25,24 % od norme tretiranja. Rezultati pokazuju da pri orošavanju zasada jabuka gubici usled drifta mogu da se smanje: tretiranjem u povoljnim vremenskim uslovima, korišćenjem testiranih, kalibrisanih savremenih orošivača (opremljenih senzorima za selektivnu aplikaciju ili elektrostatičkim rasprskivačima), radom sa potpuno ispravnim i precizno podešenim orošivačima, korišćenjem najpovoljnijih rasprskivača (antidrift) i radnih pritisaka prema datim uslovima, radom sa krupnijim kapljicama srednjeg zapreminskog prečnika iznad 200 μm i dr.
Reference
*** Agrotop spray technology: Spray nozzles and accessories for crop protection. Product Catalogue 105E
Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj, Ž., Lukač, P. (2010) Unapređenje tehnike aplikacije pesticida. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Poljoprivredni fakultet
Bošnjaković, A. (1994) Mašine za zaštitu bilja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Brčić, J., i dr. (1995) Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. u: Raspršivanje, Zagreb, 156-166
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2010) Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Bugarin, R., Sedlar, A., Jovanović, B. (2010) Gubici usled drifta pri mehanizovanoj zaštiti kajsije. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 398-406
Bugarin, R.M. (2004) Kvalitet zaštite zasada jabuka u zavisnosti od norme tretiranja. Novi Sad: Poljioprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Kaul, P., i dr. (2002) Mechanisms of distribution of plant protectionproductssprayed in orchards. Nachrichtembl Deuth Pflanzenschhutdzd, Stuttgart, 54, 5, 110-117
Novak, M. (1990) Novi sistemi aplikacije u praksi. Agrotehničar, Zagreb, br. 3., str. 8-11
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka