Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 40, br. 2, str. 107-116
Kritična vrednost ugla postavljanja nožapri suprotnosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaponio@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
U radu je naveden postupak određivanja udaljenosti tačaka noža od trajektorije njegovog vrha i kritična vrednost ugla postavljanja noža pri suprotnosmernom obrtanju rotora rotacione sitniolice. U zavisnosti od promene radne brzine u granicama od 0,43 do 1,08 m/s kritična vrednost ugla postavljanja krila noža g kreće se u grnanicama 75,11° do 69,24°. Niže vrednosti ugla postavljanja krila noža izračunate su za veće vrednosti radne brzine. Poznavanjem vrednosti ugla postavljanja krila noža g može se odrediti oblast primene već postojećih rotacionih sitnilica, a nove konstrukcije rotacionih sitnilica sa noževima montiranim pod optimalnim uglom postavljanja mogu da ostvare rezanje pri minimalnim vrednostima ugla rezanja što bi dovelo do sniženja vrednosti energije angažovane za obradu rotacionom sitnilicom. Računanjem rastojanja pojedinih tačaka na zadnjem delu noža od tačke izlaska noža na površini zemljišta preduslov je za izračunavanje optimalnog oblika krila noža, sa stanovišta eliminacije nepotrebnog trenja sa zadnjim delom noža o neobrađeno zemljište.
Reference
Asl, J.H., Singh, S. (2009) Optimization and evaluation of rotary tiller blades: Computer solution of mathematical relations. Soil Tillare Res, 106: 1-7
Bajkin, A., Radojčin, M., Ponjičan, O., Radomirović, D. (2013) Energy aspects of the rotary tiller rotor rotation direction in soil tillage. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 3, str. 115-119
Celik, A., Altikat, S. (2008) Geometrical Analysis of the Effects of Rotary Tiller Blade Path on the Distribution of Soil Slice Size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4): 409-413
Marković, D., Mančić, J., Đekić, I. (1994) Kompjutersko projektovanje i optimizacija aktivnih radnih organa za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 20(3): 114-118
Matjašin, Ju.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektipovanie potacionnyh mašin. Moskva: Agropromizdat
Páltik, J., Findura, P., Polc, M. (2003) Stroje pre rastlinnú výrobu, obrábanie pôdy, sejba. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1-241
Ponjican, O.O., Bajkin, A.M., Dimitrijevic, A., Savin, L.D., Tomic, M.D., Simikic, M.D., Dedovic, N.A., Zoranovic, M. (2011) The effects of working parameters and tillage quality on rotary tiller specific work requirement. African Journal of Agricultural Research, vol. 6, br. 31, str. 6513-6524
Ponjičan, O., Bajkin, A., Findura, P., Pristavka, M. (2012) Uticaj smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na kvalitet obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 317-326
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2013) Kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 113-122
Ponjičan, O. (2009) Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća in Serbian. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Ph.D. Thesis
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2008) Brzina rezanja i dužina puta rezanja pri istosmernom obrtanju rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 34-40
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2009) Promena brzine rezanja i dužine puta rezanja kod suprotnosmernog obrtanja rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 176-184
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2010) Promena debljine plastice pri obradi zemljišta rotacionom sitnilicom s istosmernim obrtanjem rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 228-238
Radomirović, D.M., Bajkin, A., Zoranović, M. (2005) Kinematička analiza rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 4, str. 131-136
Ros, V., Smith, R.J., Marley, S.J., Erbach, D.C. (1995) Mathematical Modeling and Computer-aided Design of Passive Tillage Tools. Transactions of the ASAE, 38(3): 675-683
Rupaslnqhe, C. P., Jayasuriya, H.P.W. (2006) Energy saving scoop type rotary tiller blade for deep tillage. Proceedings of International Forestry and Environment Symposium
Saimbhi, V.S., Wadhwa, D.S., Grewal, P.S. (2004) Development of a Rotary Tiller Blade using Three-dimensional Computer Graphics. Biosystems Engineering, 89(1): 47-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1402107P
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.