Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 42, br. 4, str. 237-244
Određivanje tehničkih karakteristika pšenične i sojine slame
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: pšenična slama; sojina slama; toplotna moć biogoriva; vlaga; pepeo; sagorevanje
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja toplotne moći slame žita i soje. Istraživanje je rađeno u laboratoriji Termoelektrane-Toplane Novi Sad. Gornja toplotna moć merena je metodom kalorimetrijske bombe na adijabatskom kalorimetru ('bombi') proizvođača IKA, tip C400. Donja toplotna moć suve mase goriva i donja toplotna moć radnog goriva izračunati su preko odgovarajucih obrazaca. Prikazana je metodologija utvrđivanja vlage biogoriva. U radu su prikazani rezultati istraživanja količine pepela nakon sagorevanja pšenične i sojine slame. Količine pepela određivane su u laboratoriji Termoelektrane-Toplane Novi Sad, kao i u realnim uslovima na toplovodnom kotlu. Na osnovu dobijenih rezultata i uporednih pregleda drugih sličnih istraživanja dat je komentar dobijenih rezultata.
Reference
Babić, M. (1990) Ispitivanje kotla BST-360 lociranog u Stanišiću - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 8-19
Babić, M., Babić, L., Somer, D., Bujak, V. (1985) Rezultati ispitivanja termoenergetskog kompleksa na bazi oklaska kukuruza uz semenski centar 'Seme -Tamiš' Pančevo. u: Zbornik radova: Savetovanje tehnologa sušenja i skladištenja. Fakultet poljoprivrednih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Stubičke Toplice, 203-211
Babić, M. (1990) Protokol o ispitivanju kotla UTK-40 - proizvođač 'Bratstvo' Subotica, lociranog u Subotici - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 1-4
Babić, M. (1986) Toplovodni kotao BST-400. Elaborat. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 5-9
Brkić, M. (2004) Termotehnika u poljoprivredi - udžbenik. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 131
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Zbornik radova: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, Sombor: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5-9
Janić, T., Brkić, M., Igić, S. (2006) Dobijanje toplotne energije sagorevanjem balirane biomase. Revija Agronomska saznanja, Jugoslovensko naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, 16(3): 45-47
Martinov, M., Gemeš, R. (1980) Toplotna moć slame žita uzgajanih na području SAP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, 6(3-4): 95-101
Mitić, D., Manoilov, A. (1997) Interni izveštaj laboratorije za sagorevanje i termotehniku FZNR Niš. u: Tehničke analize biomasa Srbije, br. 16. / 17.03
Mitić, D. (1998) Fizičke karakteristike biomasa i biobriketa Srbije. u: Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 69-94
Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B., Dakić, D. (2006) Energetsko postrojenje snage 2 MW sa sagorevanjem velikih bala sojine slame. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 1-2, str. 38-41
Preveden, Z. (1980) Alternativno gorivo i poljoprivredni otpaci. u: Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Šibenik: Jugoslovensko društvo poljoprivredne tehnike, 579-591
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet, 298
Tešić, M., i dr. (1981) Istražvanje potencijala, svojstava, situacije, i mogućnosti korišćenja nuzproizvoda poljoprivrede, kao izvora energije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 138
Viglasky, J. (1999) Slama kao potencijalni izvor energije. Časopis PTEP, Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 3(3-4): 86-90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1604237I
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.