Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 36, br. 2, str. 13-33
Zadovoljstvo zaposlenih u primarnoj i bolničkoj zaštiti u Beogradu
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd
Ključne reči: zadovoljstvo zaposlenih; procena kvaliteta; primarna i bolnička zaštita
Sažetak
Uvod. Zadovoljstvo poslom se definiše kao pozitivna emocionalna reakcija i stavovi pojedinca prema svom poslu. Zadovoljni radnici ostvaruju veću produktivnost, povećavaju zadovoljstvo korisnika, imaju manji apsentizam i ređe menjaju radnu organizaciju. Cilj rada jeste da se ustanovi nivo zadovoljstva svojim poslom radnika zaposlenih u službi opšte medicine domova zdravlja i u bolnicama u Beogradu, kao i faktori koji utiču na zadovoljstvo (nezadovoljstvo) zaposlenih. Metod: U službi opšte medicine istraživanje je sprovedeno u martu 2006. u svim punktovima 16 domova zdravlja, a obuhvaćeni su svi zaposleni. U bolnicama je istraživanje sprovedeno u junu 2006. u svim bolnicama, a ciljana populacija je jedna trećina svih zaposlenih. Instrument istraživanja bili su anonimni upitnici. Za statističku obradu podataka korišćeni su: ÷2 test, Kruskal Wallis test (H), jednofaktorska analiza varijanse (F). Rezultati: Istraživanjem je obuhvaćen 1 281 ispitanik u službi opšte medicine i 4 100 ispitanika u bolnicama. Nešto manje od polovine ispitanika u bolnicama (46 odsto) i u službi opšte medicine (42 odsto) zadovoljno je svojim poslom. U službi opšte medicine oko 90 odsto ispitanika je zadovoljno saradnjom u službi i sa drugim službama, 75 odsto obaveštenošću u službi, 68 odsto organizacijom posla i stepenom u kome je njihov rad cenjen, a polovina ispitanika mogućnošću edukacije i napredovanja u službi U bolnici je polovina ispitanika zadovoljna saradnjom u službi i sa drugim službama, obaveštenošću i organizacijom posla, trećina ispitanika mogućnošću edukacije i napredovanja u službi, uslovima rada, kao i stepenom u kome je njihov rad cenjen u službi. Da je njihov obim posla veliki misli 80 odsto ispitanika, samo 18 odsto je zadovoljno načinom na koji se nagrađuju rezultati rada u bolnici, dok je platom zadovoljno 6 odsto. Edukaciju o zaštiti na radu na teret poslodavca je imalo 20 odsto zaposlenih, a visoka je učestalost povreda, najčešće usled uboda iglom ili drugim oštrim predmetom. Svaki peti zaposleni je doživeo u proteklih 12 meseci uznemiravanje ili fizičko zlostavljanje od strane pacijenta ili rođaka pacijenta, a isto toliko je primetilo greške ili propuste osoblja u radu koje mogu štetiti zdravlju pacijenta ili osoblja. Zaključak. Rukovodstvo zdravstvenih ustanova mora više da se angažuje na preduzimanju mera u cilju poboljšanja zadovoljstva zaposlenih, a posebno u sferi informisanja radnika, razvijanja timskog rada, unapređenju organizacije posla i adekvatnog raspoređivanja zadataka.
Reference
Aiken, L.H., Clarke, S.P., Sloane, D.M., International Hospital Outcomes Research Consortium (2002) Hospital staffing, organization, and quality of care: Cross-national findings. Int J Qual Health Care, 14(1): 5-13
Aiken, L.H., Clarke, S.P., Sloane, D.M., Sochalski, J., Silber, J.H. (2002) Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA, 288(16): 1987-93
Chou, S., Boldy, D.P., Lee, A.H. (2002) Measuring job satisfaction in residential aged care. Int J Qual Health Care, 14(1): 49-54
Davis, R.V. (1992) Job satisfaction. u: Jones L.K. [ur.] Encyclopedia of career change and work issues, Phoenix: The Oryx press, str. 142-143
Edwards, N., Kornacki, M.J., Silversin, J. (2002) Unhappy doctors: What are the causes and what can be done?. BMJ, 324(7341): 835-8
Faragher, E.B., Cass, M., Cooper, C.L. (2005) The relationship between job satisfaction and health: A meta-analysis. Occup Environ Med, 62(2): 105-12
Fisher, J.A.V., Sousa-Poza, A. (2005) Does job satisfaction improve the health of older workers?, New evidence using panel data and objective measures of health. unpublished papers, Dostupno na: www.unisg.ch/org/siaw/web.nsf, citirano: maj 2006
Goodell, T.T., van Ess, C.H. (1994) Outcomes of nurses' job satisfaction. J Nurs Adm, 24(11): 36-41
Irvine, D.M., Evans, M.G. (1995) Job satisfaction and turnover among nurses: Integrating research findings across studies. Nurs Res, 44(4): 246-53
Kaarna, M., Polluste, K., Lepnurm, R., Thetloff, M. (2004) The progress of reforms: Job satisfaction in a typical hospital in Estonia. Int J Qual Health Care, 16(3): 253-61
Krogstad, U., Hofoss, D., Veenstra, M., Hjortdahl, P. (2006) Predictors of job satisfaction among doctors, nurses and auxiliaries in Norwegian hospitals: Relevance for micro unit culture. Human Resources for Health, 4(1): 3
Krueger, P., Brazil, K., Lohfeld, L., Edward, G.H., Lewis, D., Tjam, E. (2002) Organization specific predictors of job satisfaction: Findings from a Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. BMC Health Serv Res, 2(1): 6
Locke, E.A. (1976) The nature and causes of job satisfaction. u: Dunnete M.D. [ur.] Handbook of industrial and organizational psychology, Chicago: Rand McNally
Nešković, A., Babić, V., Paunović, M. (2006) Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u Beogradu. u: Dani Zavoda 2006, Gradski zavod za javno zdravlje
NHS (2006) National Staff Survey. www.healthcarecommissi.org.uk/National findings/surveys/fs/en (citirano: maj)
Oswald, A. (2002) Are you happy at work? Job satisfaction and work-life balance in the US and Europe. New York, www.andrewoswald.com
Sengin, K.K. (2001) The relationship between job satisfaction of registered nurses and patient satisfaction with nursing care in acute care hospitals. University of Pennsylvania, doktorska teza
Sousa-Poza, A. (2000) Well-being at work: A cross-national analysis of the levels and determinants of job satisfaction. Journal of Socio-Economics, 29(6): 517
Sutherland, V.J., Cooper, C.L. (1992) Job stress, satisfaction, and mental health among general practitioners before and after introduction of new contract. BMJ, 304(6841): 1545-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ0702013N
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.