Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 40, br. 3, str. 33-37
Karakteristike zdravstvenog stanja žena na teritoriji Šumadijskog okruga
aZdravstveni centar, Aranđelovac
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresajovanarad@yahoo.com
Sažetak
Cilj rada je analiza zdravstvenog stanja žena Šumadijskog okruga radi identifikacije prioritetnih zdravstvenih problema. Kao izvor podataka korišćeni su Izveštaji o oboljenjima, stanjima i povredama službi za zdravstvenu zaštitu žena domova zdravlja Šumadijskog okruga, za period 1999-2008. godina. U populaciji žena sa teritorije Šumadijskog okruga stope morbiditeta rastu u posmatranom periodu od 260 na 423 na 1000 žena. U strukturi morbiditeta dominiraju bolesti mokraćno-polnog sistema, sa zastupljenošću 63,9% u poslednjoj godini posmatranja. Na drugom mestu se nalaze faktori koji utiču na kontakt sa zdravstvenom službom, slede trudnoća, rađanje i babinje, zarazne i parazitarne bolesti i tumori. Stope mortaliteta od svih uzroka smrti rastu u posmatranom periodu od 1.325 na 1.401 na 100000 žena. Maternalna smrtnost, odnosno smrtnost žena u vezi sa oboljenjima i stanjima u trudnoći, na porođaju i šest nedelja posle porođaja, zabeležena je samo u 2003. godini (32,8 umrlih na 100000 živorođenih).
Reference
*** (2008) Zdravlje stanovnika Srbije analitička studija 1997-2007. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
*** (2005) Istraživanje višestrukih pokazatelja stanja dece i žena Srbije. Beograd: UNICEF
*** (2006) Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2006. godinu. http://www.hzjz.hr/publikacije/hzs_ljetopis/index.htm
*** (2006) Statistički godišnjak 2006. o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Republici Crnoj Gori. Podgorica: Institut za javno zdravlje Republike Crne Gore
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1103033G
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka