Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 46, br. 2, str. 37-42
Mehaničke povrede oka ruralne sredine - naša iskustva
aDom zdravlja Žitište
bZdravstveni centar, Kosovska Mitrovica
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresaoko@dzzitiste.rs
Sažetak
Mehaničke povrede oka su u oko 2% slučajeva razlog slepila, jednostrano ili obostrano. Retrospektivnom analizom obuhvaćeno je 365 pacijenata sa dijagnozom vezanom za mehaničke povrede oka u periodu od 2000. godine do 2004. Muškaraca je bilo 196 - 53,7%, a žena 169 - 46,3%. Povrede su bile jednostrane. Najzastupljenije kod dece i radno aktivnog stanovništva. Najčešće su se desile u igri, domaćinstvu, a na trećem mestu su povrede na radnom mestu. Cilj rada je da ukaže na učestalost mehaničkih povreda oka u ruralnoj sredini kao i faktore rizika, te neophodnost prevencije istih. Analizirane su epidemiološke karakte ristike: pol, starost, mesto povređivanja, način povređivanja, vreme povređivanja (godišnje doba). Vidna oštrina na kraju lečenja je iznosila 1.0 kod 81,4% povređenih, dok je 2,8% imalo manju vidnu oštrinu od 5/60.
Reference
Jovanović, M., Vuković, D., Glišić, S., Knežević, M. (2004) Epidemiologija mehaničkih povreda oka. Srpski Oftalmol Arhiv, 1: 62‒71
Jovanović, M. (2014) Povrede oka nastale pri sportskim aktivnostima lečene na Klinici za očne bolesti u Beogradu 2000/2009. Acta Ophthalmologica, 40(1)
Jovanović, M. (2005) Slepilo usled posledica povrede. Acta clinica, vol. 5, br. 2, str. 61-69
Jovanović, M. (2006) Mehaničke povrede oka - učestalost, struktura i mogućnost prevencije. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 134, br. 1-2, str. 11-21
Jovanović, S., Keros, I., Cvetković, D., Jelačić, N., Vinter, I. (1989) Očna šupljina i organ vida. Beograd: Naučna knjiga
Krstić, V., Obućina, Đ., i sar. (2004) Povrede oka u dečijem uzrastu kao uzrok slepila i slabovidosti. u: VII kongres oftalmologa Srbije
Kuhn, F., Morris, R., Witherspoon, D. (1996) A standardized classification of ocular trauma. Ophthalmology, 103: 240-243
Kuhn, F., Collins, P., Morris, R., Witherspoon, C.D. (1994) Epidemiology of motor vehicle crashrelated seriousinjuries. Accid Anal Prev, 26: 385‒90
Kuhn, F., Moris, R., Mester, V., Witherspoon, C.D., Mann, L., Maisiak, R. (2002) Epidemiology and socioeconomics. Ophthalmol Clin North Am, 15: 145-51
Risteski. Risteski.D.G. (2004) Epidemiološka analiza hospitalizovanih povreda oka u dvanaestogodišnjem periodu 1992‒2003. Acta Ophthalmologica, 30: 36‒41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1702037R
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.