Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Sažetak
Na uzorku od 656 dečaka i 603 devojčica, uzrasta od 3,5 do 7 godina, koji su pohađali predškolske ustanove na teritoriji Vojvodine, izvršena je procena posturalnog statusa po metodi Napoleona Volanskog. Cilj istraživanja bio je sagledavanje posturalnog statusa, odnosno statusa pojedinih segmenata tela, te analiza razlike između dečaka i devojčica. Podaci su obrađeni prema frekvenciji pojavljivanja u odgovarajućim kategorijama posturalnog statusa - posebno po polovima. Značajnost razlike u odnosu na pol utvrđena je Hi-kvadrat testom. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje statistički značajne razlike između polova u držanju glave, držanju trbuha (bolje rezultate imaju dečaci) i svodu stopala (bolji svod imaju devojčice). Nema značajnijih razlika u držanju ramena i lopatica, razvijenosti grudnog koša, odstupanju kičmenog stuba u frontalnoj ravni i obliku nogu. Kvantitativni rezultati upozoravaju da kod oba pola ima odstupanja od normalnog statusa, koja su u vidu funkcionalnog deformiteta, što znači da je za njihovo otklanjanje potreban korektivni rad.
Reference
Đorđić, V., Bala, G., Popović, B., Sabo, E. (2006) Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Radisavljević, M., Ulić, D., Arunović, D. (1997) Senzitivni period razvoja motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Fizička kultura, Niš, 5, str. 34-37., Filozofski fakultet
Radoičić-Finkelštajn, Lj. (1957) Trbušni zid u fizičkoj kulturi. Fizička kultura, Beograd, 8, 176
Sabo, E. (2003) Psihosomatski status dece predškolskog uzrasta pri upisu u osnovnu školu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK, doktorska disertacija
Tot, J. (2001) Posturalni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Ulić, D. (1992) Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tela sredstvima fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, Beograd, 46:1, str. 36-37
Ulić, D. (1997) Osnove kineziterapije. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Živković, D., Milenković, S. (1994-1995) Stanje posturalnog poremećaja kod dece predškolskih ustanova. Fizička kultura, Beograd, 40:2, str. 11., Fakultet fizičke kulture