Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 72, br. 1, str. 102-110
Analiza motivacionog govora selektora pred finalnu utakmicu Svetskog prvenstva u fudbalu za mlade igrače FIFA (CE/20)
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bPrijatelji dece Beograda, Beograd

e-adresabranka.savovic@fsfv.bg.ac.rs
Ključne reči: analiza diskursa; selektor; motivacioni govor; svetsko prvenstvo; fudbal; Srbija
Sažetak
U savremenoj literaturi najčešće se navodi da sportski trener treba da bude moralan, autoritativan, obrazovan, komunikativan... Nesporno je da bi trener takav i trebalo da bude ali se relativno malo zna o onom što uspešan trener jeste. Trenera pokreće njegovo znanje, iskustvo ali i implicita filozofija, dublji i skriveni motivacioni faktori, uverenja i stavovi o sebi, svojoj ulozi, pojedinom sportisti ili celini tima. Praksa pokazuje da ovi atributi trenera utiču na funkcionisanje sportskog tima. Cilj rada je pedagoški osvrt na vaspitno delovanje sportskog trenera. Predmet rada se odnosi na saznanja koja bi mogla da se podvedu pod implicitnu filozofiju uspešnog trenera. Metodolški kontekst je primena analize diskursa u semantičkom i smislenom prepoznavanju govora uspešnog trenera. U dolasku do odgovora na predmet i cilj rada, izvršena je analiza motivacionog govora selektora Paunovića igračima omladinske fudbalske reprezentacije Srbije pred finalnu utakmicu sa Brazilom na SP za mlade na Novom Zelandu FIFA (2015). Metodološkim koracima, govor selektora Paunovića je podeljen je na tri diskurzivne celine, analizirane kroz poruke igračima. Rezultati analize ukazuju da poruke selektora odlikuje dostojanstvo, poziv na jedinstvo i odgovornost. Nema poruka koje se odnose na omalovažavanje ili preuveličavanje značaja suparničkog tima, izostali su profesionalni saveti, nema pretnji i izražavanja negativnih emocija. Zaključak ove analize su eksplicitne poruke od značaja za pedagogiju, psihologiju, aksiologiju sporta, ali i tehnologiju sporta i fudbala pojedinačno.
Reference
Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World
Bjekić, J., Lazarević, L., Erić, M., Stojimirović, E., Đokić, T. (2012) Razvoj srpske verzije rečnika za automatsku analizu teksta (LIWCser). Psihološka istraživanja, vol. 15, br. 1, str. 85-110
Cassidy, T., Jones, R., Potrac, P. (2004) Understanding sports coaching: The social, cultural and edagogical foundation of coaching practices. London - New York: Routledge, https://coachiwan.les.wordpress.com/2012/10/coaching.pdf, 06.03.2017
Courtney, B.C., John, V.P., Hymes, D. (1976) Function of language in the classroom. London: Teacher College Press
Criseld, P., Cabral, P., Carpenter, F. (2003) The successful coach, guidelines for coaching practice. Leeds, UK: National Coaching Foundation
Fairclough, N. (2003) Analysing discourse: Textual analysis for social research: Textual analysis for social researches. London - New York: Routledge, http://books.google.com/books?id=5-gXEMPlNsEC&hl=sr, 07.03.2017
Galić, M. (2005) Pedagoški rad u savremenom sportu. Beograd: Bojs
Gee, J.P. (1996) Social linguistic and literacies. u: Ideology in Discourses, USA: Clark University
Kidman, L. (2001) Developing decision makers: An empowerment approach to coaching. Christchurch, NZ: Innovative Press
Krnjaja, Ž. (2009) Kontekst u učenju i podučavanju. Beograd: Zadužbina Andrejević
Leidl, D., Frontiera, J., Siestreem, J. (2009) A Qualitative Analysis of Motivational Efforts Employed by Elite Lacrosse Coaches. Journal of Coaching Education, 2(1): 73-98
Oljača, M. (2001) Pedagogija sporta. Beograd: Sportska akademija
Robinson, P. (2010) Foundations of sports coaching. London - New York: Routledge, https://coachiwan.files.wordpress.com/2012/10/foundations_of_sports_coaching.pdf, 07.03.2017
Vargas-Tonsing, T.M., Bartholomew, J.B. (2006) An Exploratory Study of the Effects of Pregame Speeches on Team Efficacy Beliefs1. Journal of Applied Social Psychology, 36(4): 918-933
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/fizkul1801102S
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0