Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1994, vol. 48, br. 1, str. 33-38
Komparativna analiza motivacije žena i muškaraca za zimovanje
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Posebno konstruisani upitnik M3-1 sa skalama Likertovog tipa, primenjen je kod 138 odraslih žena i 188 muškaraca, tokom njihovog zimovanja na planini Kopaonik. Statistički značajne razlike između žena i muškaraca uočene su kod manifestnih motivacionih varijabli koje pokazuju da muškarci imaju pozitivniji stav prema fizičkoj aktivnosti i veću spremnost da se odgovori na izazove situacija na snegu. Osim toga, kod žena je izraženiji strah od povreda. Odvojenom faktorskom analizom odgovora po subuzorcima dobijeno je po osam faktora koji objašnjavaju preko 50% ukupne varijanse. Pet faktora je zajedničko, ali sa različitim intenzitetom ukupne varijanse, a po tri faktora su specifična. Kod žena je najizraženiji faktor RASPOLOŽENJE, a kod muškaraca RADOST U NAPORU (po 19,6% ukupne varijanse).
Reference
Čomić, Đ. (1990) Psihologija turizma. Beograd: Turistička štampa
de Knoor, P. (1989) Recipročni razvoj sporta i turizma. u: ICSSPE UNESCO, XIII Međunarodna naučna konferencija Komiteta za sport i slobodno vreme, Rovinj, 28-31. V
Finger, K. (1976) Rekreacija i sport u Robinson-hotelima. Sportska rekreacija, br. 4
Havelka, N.N., Lazarević, L. (1980) Motivacija za bavljenje sportom. Beograd: JZFKMS
Hrčka, J. (1978) Motivačne faktory posobiace na rekreačne šprujucich občanov. Teorie a praxe telesne vychovy a sportu, br. 4, str. 202-207
Kenyon, G.S. (1968) Six scales for assessing attitude toward physical activity. Res Q, 39(3): 566-74
Marković, Z. (1972) Osnove turizma. Zagreb: Školska knjiga
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Mijatović, S. (1986) Motivacioni i sociodemografski činioci kao dominante rekreativne aktivnosti kod osoba koje su uključene u organizovane oblike rekreacije na teritoriji Beograda. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Mitić, D. (1991) Motivacione i sociodemografske karakteristike odraslih učesnika zimske rekareacije na Kopaoniku. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Overman, S.J., Rao, V.V. (1981) Motivation for and extent of participation in organized sports by high school seniors. Res Q Exerc Sport, 52(2): 228-37
Pekovšek, M. (1981) Dinamika interesov slovenskih visokošolcev za športno dejavnost. Ljubljana: Visoka šola za telesno kulturo - Inštitut za kineziologijo
Petkovšek, M. (1977) Analiza strukture motivaciskega prostora srednješolcev z vidika njihove usmerjenosti v športno aktivnost. Telesna kultura, Ljubljana, br. 3 (dodatak)
Petkovšek, M. (1980) Motiviranost slovenskih visokošolcev za športno dejavnost. Ljubljana: Visoka šola za telesno kulturo - Inštitut za kineziologijo
Puljević, B. (1962) Rekreativne vrednosti smučanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, diplomski rad
Relac, M. (1979) Sportska rekreacija u turizmu. Zagreb: Sportska tribina
Smoll, L.F., Schutz, W.R., Wood, M.T. (1981) A psychometric analysis of inventory for assessing childrens attitudes toward physical activity. Journal of Sport Psychology, vol. 4, str. 321-344
Telama, R. (1978) Interes i motivacija učencev za šport na Finskem. Telesna kultura, Ljubljana, br. 3, str. 30-35
Volf, N. (1975) Motivacija za rekreativni sport. u: Izbor radova iz strane literature, Beograd: JZFKMS, br. 3
Zagorc, M. (1985) Določanje latentne strukture motivacije za športno-rekreativno dejavnost pri ženskah. Telesna kultura, Ljubljana, br. 3 (dodatak)
Živanović, Ž. (1974) Rekreacija i turizam. Fizička kultura, br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci