Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 56, str. 217-229
Prava i dužnosti državnih službenika u Republici Srbiji
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bEvropski ekonomski institut Evropske Komisije, Brisel, Belgija
Ključne reči: menadžerski pristup; politički pristup; pravni pristup; državni službenici; prava i dužnosti; sprečavanje sukoba interesa; anti-korupcijska pravila
Sažetak
Posebnost pravnog uređenja radnog odnosa državnih službenika donekle se sastoji od privilegovanja njihovog položaja u odnosu na položaj zaposlenih u privatnom sektoru. Oni, u izvesnom smislu imaju privilegovan status, jer imaju određene povlastice: odgovarajući uslovi rada, sigurnu platu iz javnih sredstava (budžeta), garantovanu i srazmerno celovitu pravnu zaštitu itd. S druge strane, međutim, državnim službenicima se nalažu ograničenja koja ne postoje u privatnom sektoru, i koja proizlaze bilo iz položaja državnih službenika, bilo iz njihovih poslova. Pre svega, tu spadaju odredbe o sprečavanju sukoba interesa, zatim su inkorporirana anti-korupcijska pravila pravila o ograničenju dodatnog rada, kako ovaj ne bi postao mogući izvor korupcije, zabrana osnivanja privrednih društava, javnih službi i bavljenja preduzetništvom pod pretnjom prestanka radnog odnosa itd. Svi uporedno-pravni sistemi sadrže posebno uređenje prava i dužnosti državnih službenika. Razlog za to ogleda se u prirodi odnosa između državnih službenika i države i u zadacima koje državni službenici vrše.
Reference
*** (2004) Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2006) Javna uprava - suvremena javna uprava. Zagreb
*** (2005) Zakon o državnim službenicima Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 79
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd
Milkov, D. (2009) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad
Petrović, M. (2006) Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike - opšti deo. Niš
Pusić, E. (2002) Nauka o upravi. Zagreb: Školska knjiga
Rosenbloom, D.H., Kravchuk, R.S., Rosenbloom, D. (2002) Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector. New York: McGraw-Hill Higher Education, str. 236-250
Vlatković, M. (2009) Službeničko pravo. Banja Luka
Vlatković, M. (2006) Pojam javnog-državnog službenika u zakonodavnoj evoluciji posle drugog svetskog rata. u: Radni odnos državnih službenika, Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Nadzor jedinicama lokalne samouprave u Engleskoj
Vučetić Dejan

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Decentralizacija vlasti u delima Slavoljuba Popovića
Lončar Zoran

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Sistemi sudske kontrole uprave
Radošević Ratko

prikaži sve [31]