Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 58, str. 235-248
Telesne kazne u Srbiji u XIX veku i njihovo ukidanje
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: telesne kazne; kazneni sistem; Srbija XIX veka
Sažetak
U radu se razmatra normiranje, primena i značaj telesnih kazni u Srbiji, sa stanovišta kaznenog prava i onovremenih društvenih shvatanja. Autor posmatra telesnu kaznu od početka XIX veka do njenog ukidanja 1873. godine. Na osnovu sačuvanih krivičnih propisa i presuda najpre se istražuju vrste telesnih kazni i njihova primena do donošenja Krivičnog zakonika 1860. godine, potom, odredbe Zakonika kojima se uređuju telesne kazne za prestupe i istupe. Na kraju, autor razmatra razloge koji su doveli do ukidanja ovakvog vida kažnjavanja. Preko ovog specifičnog načina kažnjavanja posmatra se razvitak kaznenog prava u Srbiji, ali i evolucija srpske države i društva u XIX veku.
Reference
*** (1875) Protokoli Narodne skupštine držane u Beogradu 1874/5. Beograd: Državna štamparija
*** (1873) Protokoli Narodne skupštine održane u Kragujevcu 11. decembra 1873. Beograd
*** (1864) Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji. Beograd, XVI
*** (1853) Kazneni zakon o zločinstvih, prestupcih i prekéršajih, naredbe o nadležnosti sudovah kaznenih i red tiskovni od 27. Svibnja 1852. za cesarevinu austriansku. Beč: Iz cesarsko-kraljevske dvorske i dèržavne štamparie
Bayer, V. (1973) Kazna batina u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1, str. 29-59
Cenić, Đ.D. (1866) Objašnjenje Kaznitelnog zakonika za Knjažestvo Srbiju. Beograd
Grubač, M. (2004) Telesna kazna u Srbiji 1804-1873. Beograd
Janković, I. (1985) Smrt u prisustvu vlasti - smrtna kazna u Jugoslaviji i svetu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar
Jovanović, A. (1900) Prinosci za istoriju srpskog prava - deo drugi. Beograd
Jovanović, A.S. (1900) Prinosci za istoriju starog srpskog prava. Beograd
Jovanović, A.S. (1898) Primeri starog srpskog pravosuđa. Branič, 22/782
Maksimović, S. (1973) Suđenje u Požarevačkom magistratu 1827-1844. Požarevac
Mirković, Z.S. (2008) Karađorđev zakonik: krivično, porodično i državno pravo ustaničke Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Nikolić, D. (1991) Krivični zakonik Kneževine Srbije. Niš: Gradina
Nikolić, D.K. (1988) Izvori i priroda krivičnog prava Kneževine Srbije u vreme pripreme krivičnog zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, 44(4): 645-660
Peruničić, B. (1964) Beogradski sud - 1819-1839. Beograd: Istorijski arhiv Beograda
Pihler, S. (1974) Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u Srbiji 19. veka do kodifikacije iz 1860 godine. Penologija, 2, str. 48
Radenić, A. (1964) Svetoandrejska skupština. Spomenik SANU, CXIII, 245
Ranđelović, N., Todorović-Krstić, M., ur. (2009) Odabrani izvori iz državnopravne istorije južnoslovenskih naroda. Beograd: Zavod za udžbenike
Vasiljević, T., Cenić, Đ.D. (1987) Razvoj krivično pravne misli u Srbiji XIX veka. Beograd, str. 40-41
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Simbolizam u kažnjavanju u Srbiji u prvoj polovini XIX veka
Todorović Miljana

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Položaj maloletnika u krivičnom pravu Srbije od Prvog ustanka do 1918. godine
Perić Obrad M.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Priznanje okrivljenog u srpskom pravu do 1865. godine
Brkić Snežana

prikaži sve [38]