Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 61, str. 257-269
Mas mediji, socijalna kontrola i kriminalitet
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: mas mediji; maloletnička delinkvencija; model ponašanja; socijalna kontrola; nasilje u sportu
Sažetak
U sociološkoj i kriminološkoj literaturi navode se brojni uticaji koji sredstva masovne komunikacije imaju na ponašanje konzumenata. Pokretne slike ili reči o ubistvima, delovanju gangsterskih bandi i divljem ponašanju predstavljaju mirno, projektovano bekstvo za odrasle, dok za mlade ove teme mogu postati modeli u ponašanju. Uzori koji preovlađuju ne pripadaju više porodici niti školi, već su uzori iz pročitane štampe ili odgledanog filma ili iz izveštavanja o nasilju u sportu. Stoga, uticaj mas medija na kriminalitet i uspeh/neuspeh socijalne kontrole na te pojave može se posmatrati kroz tri povezana sistema, poput: sadržine i posledica medijskog predstavljanja zločina, kao uzroka kriminalnog ponašanja kod konzumenata.
Reference
*** Alen i Sizan Taton - Nasilnici su iz dobrih kuća. Politika Online, kao i drugi tekstovi: http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Alen-i-Sizan-Taton-Nasilnici-su-iz-dobrihkuca.lt.html pristup: 2.11.2009
Aleksić, Ž.L. (1972) Metodika otkrivanja krivičnih dela maloletnika. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Clinard, M.B. (1968) Sociology of deviant behavior. New York: Holt, Reinhart & Winston
Currie, J. (2008) Violence in sport. http://records.viu.ca/~soules/media112/zine2000/moose/, pristup 18.11
Davis, G. (1997) Child killers of gang land. Electronic Mail & Guardian, August 19
Gidens, E. (2005) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Glueck, S.H., Glueck, E.T. (1959) Unraveling juvenile delinquency. New York: Harvard University Press
Innes, M. (1999) The media as an investigative resource in murder enquiries. British Journal of Criminology, vol. 39., br. 2, Spring, str. 273
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kalezić, B. (1978) Televizija tvrđava koja leti - eseji. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov' - Centar za dijafilm
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikant print
Kostić, M., Miladinović-Stefanović, D., Dimovski, D. (2009) Izveštavanje o delinkvenciji maloletnika u dnevnom listu 'Politika' od 1929-1933. godine. Peščanik, 7(7): 169-199
Marcellus, W.L. (1988) A sociological perspective of sport. New York: Macmillan Publishing Company, Third Edition
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Reiner, R. (2007) Media-Made Criminalit: The Representation of Crime in the Mass Media. u: Maguire Mike, Rod Morgan, Robert Reiner [ur.] The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, 304
Sitarski, M., Radović, N., Antonijević, S., Petković, D. (2007) Internet i javna sfera u Srbiji. Beograd: Beogradska otvorena škola, http://www.bos.rs/cepit/materijali/Internet%20i%20javna%20sfera%20u%20Srbiji.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Kriminološka obeležja nasilja u sportu
Kostić Miomira

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Pregled članaka o maloletnim delinkventima objavljenim u dnevnom listu Politika 1934-1936. godine
Dimovski Darko, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Globalizacijske teorije o kriminalitetu
Kostić Miomira, i dr.

prikaži sve [122]