Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 63, str. 229-242
Evolucija modela sporazumnog razvoda braka u srpskom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: sporazumni razvod braka; srpsko pravo; ranije važeće brakorazvodno zakonodavstvo; pozitivna brakorazvodna regulativa; sugestije de lege ferenda
Sažetak
Rad je posvećen sporazumnom razvodu braka u srpskom pravu. Imajući u vidu izuzetno zanimljivu evoluciju modela sporazumnog razvoda braka u našem pravu, u početnom delu rada dat je sumarni pregled ranije važećeg brakorazvodnog zakonodavstva, a potom je detaljno razmotrena pozitivnopravna regulativa u ovoj oblasti. Na osnovu sveobuhvatne i kritičke analize aktuelnih normativnih rešenja, u završnom delu rada izloženi su konkretni predlozi za otklanjanje uočenih nedostataka i adekvatnije uređenje sporazumnog razvoda braka u budućnosti.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni list SRJ, br. 98
*** (1993-2001) Zakon o braku i porodičnim odnosima Republike Srbije. Sl. glasnik SRS
*** (1974) Zakon o braku SR Srbije. Sl. glasnik SRS, br. 52
*** (1974) Zakon o braku. Sl. list SAP Kosova, br. 43
*** (2004) Zakon o razvodu Francuske. Loi No. 2004-439, od 26. maja
Bakić, V. (1982) Porodično pravo u SFRJ. Beograd
Begović, M. (1971) Koncepcija o razvodu braka u Zakoniku o porodici. u: Reforma porodičnog zakonodavstva, Beograd
Begović, M. (1959) Porodično pravo. Beograd: Naučna knjiga
Cvejić-Jančić, O. (1996) Da li treba novelirati odredbe o razvodu braka. u: Todorović Luka [ur.] Reforma porodičnog zakonodavstva, naučni skup, Beograd, 25 i 26. septembra, zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, 77-95
Cvejić-Jančić, O. (1987) Razvod braka u našem i stranom pravu. Novi Sad: Dnevnik
Draškić, M. (2005) Porodično pravo i prava deteta. Beograd
Hausheer, H., Geiser, T., Aebi-Müller, R.E. (2007) Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Bern: Stämpfli Verlag AG
Kitanović, T. (2009) Osnovne odlike švajcarskog brakorazvodnog sistema. Pravni život, =530(10): 1123-1135
Kitanović, T. (2011) Sporazumni razvod braka u domaćem i uporednom pravu. Novi Sad, doktorska disertacija
Konstantinović, M. (1982) Razvod braka zbog teške poremećenosti bračnih odnosa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, (3-4): 493-494
Kovaček-Stanić, G. (1994) Pravni izraz roditeljstva. Novi Sad: Pravni fakultet
Marković, L. (1920) Gradjansko pravo. Beograd: G. Kon
Mihanović, A. (1970) Razvod braka na osnovu sporazuma supruga - de lege ferenda. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, (5): 503-504
Mitić, M. (1967) Nepodnošljiv zajednički život kao brakorazvodni uzrok u praksi Okružnog suda u Nišu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
Mitić, M. (1986) Poveravanje dece nakon razvoda braka. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 26 5-26
Mitić, M. (1971) Sporazumni razvod. Naša zakonitost, Zagreb, br. 1, str. 25
Mladenović, M. (1993) Porodično pravo u SR Jugoslaviji. Beograd: Naučna knjiga
Mladenović, M. (1974) Razvod braka i uzroci za razvod braka - istorija, sociologija, zakonodavstvo, sudska praksa. Beograd: Rad
Mladenović, M. (1964) Razvod braka. Beograd: Savremena administracija
Ponjavić, Z. (1984/1985) Sporazumni razvod braka sa zajedničkom decom u zakonodavstvu SR Srbije. Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu, str. 113
Ponjavić, Z. (1983) Sporazumni razvod braka. Kragujevac, doktorska disertacija
Ponjavić, Z. (2008) Ugovorno vršenje roditeljskog prava. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 233-249
Prokop, A. (1960) Komentar osnovnom zakonu o braku. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka