Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 35, br. 1-2, str. 77-81
Mogućnosti hirurškog lečenja preloma trohanterne regije unutrašnjim fiksatorom sa dvostrukom dinamizacijom po Mitkoviću
aZdravstveni centar, Kosovska Mitrovica
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet + Urgentni hirurški centar 'Simonida', Gračanica
Ključne reči: hirurško lečenje; transtrohanterni prelomi; unutrašnji fiksator po Mitkoviću
Sažetak
Transtrohanterni prelomi predstavljaju ekstrakapsularne prelome proksimalnog okrajka butne kosti, mada su ponekad moguća pružanja prelomnih linija u intrakapsularnom području. Svi ovi prelomi predstavljaju veliku nemoć za pacijenta, veliku pretnju po život i ako se adekvatno ne leče bitno se manja kvalitet života. Većina pacijenata sa trenstrohanternim prelomima je starija od 65. godina sa prevalencijom ženskog pola u odnosu 3:1. Broj pacijenata sa prelomom proksimalnog okrajka butne kosti i sa prelomom trohanterne regije raste iz godine u godinu. U razvijenim zemljama zapada ovi prelomi dobijaju oblik epidemije. Za izradu rada korišćen je materijal sa odelenja za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica u periodu od 2003. do 2006. god. U toku rada pratili smo učestalost pacijenata sa prelomom transtrohanterne regije u odnosu na pol, starost, način povređivanja. Praćeno je vreme proteklo od preloma do operativnog zahvata, vrsta anestezije, broj bolesničkih dana nakon operacije. U postoperativnom toku praćeno je vreme vertikalizacije pacijenata, prisustvo kako ranih tako i kasnih komplikacija. Krajnje funkcionalne rezultate koje smo dobili u studiji prikazali smo na osnovu modifikovane skale po Merle d'Aubigneu.
Reference
*** (1998) Cambell's: Operative orthopedics. Churchill Livingstone
Albertsson, M.D., Mellstrom, D., Roberts, E. (2007) Validation of a 4- item score predicting hip fracture and mortality risk among elderly women. Annals of Family Medicine, 5(1): 48
Banović, D.M. (1998) Traumatologija koštano-zglobnog sistema. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Baščarević, Lj. (2002) Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistema. Priština: Univerzitet
Dandz, J.D. (1993) Essential orthopedics and trauma. Churchill Livingstone
Gardner, M.J., Briggs, S.M., Kopjar, B., Helfet, D.L., Lorich, D.G. (2007) Radiographic outcomes of intertrochanteric hip fractures treated with the trochanteric fixation nail. Injurz, 18
Gill, B.J., Jensen, L., Chin, P.C., Rafiei, P., Reddy, K., Schutt, R.C. (2007) Intertrochanteric hip fractures treated with the trochanteric fixation nail and sliding hip screw. Journal of surgical orthopaedic advances, 16(2): 62-6
Hofeldt, F. (1987) Proximal femoral fractures. Clin Orthop Relat Res, (218): 12-8
Koval, K.J. (2007) Intramedulary nailing of proximal femoral fractures. Am J Orthop, 36(4)4-7
Koval, K.J., Zuckerman, J.D. (1994) Functional recovery after fracture of the hip. J Bone Joint Surg Am, 76(5): 751-8
Lesic, A., Jarebinski, M., Pekmezovic, T., Bumbasirevic, M., Spasovski, D., Atkinson, H.D. E. (2007) Epidemiology of hip fractures in Belgrade, Serbia Montenegro, 1990-2000. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 127(3): 179-183
Milenković, S., Mitković, M.B., Rukavina, D., Radenković, M., Jovanović, B., Micić, I. (1997) Hirurško lečenje trohanternih preloma Dinamičkom pločom po Mitkoviću - trogodišnje iskustvo. Beograd, str. 22-23
Mitković, M.B. (1997) Biomehaničke i anatomske specifičnosti preloma i fiksacije gornjeg okrajka butne kosti i prikaz novog implantata. 16
Rockwood, C.A., Green, D.P. (1984) Fractures. Philadelphia: Lippincott
Waters, T.S., Gibbs, D.M., Dorrell, J.H., Powels, D.P. (2006) Percutaneous dynamic hip screw. Injury, 37(8): 751
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2009.