Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Interkorelacija varijabli morfoloških dimenzija i posturalnog statusa kod 13-godišnjih dječaka
Filozofski fakultet - Odsjek za fizičku kulturu, Nikšić
Ključne reči: posturalni poremećaji; morfološke dimenzije; korelacija; mladi adolescenti
Sažetak
U ovom radu, koji predstavlja jedan segment šireg naučno-istraživačkog projekta, osvrnuli smo se na analizu međusobnih relacija i intenzitet korelacionih veza između varijabli morfoloških dimenzija i posturalnog statusa. Cilj rada je da se rasvijetli problem dotičnih uticaja kako bi se efikasnije moglo djelovati, kako na prevenciju tako i na otklanjanje posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine. Ispitivanja su pokazala da nijesu dobijeni značajni koeficijenti povezanosti latentnih motoričkih dimenzija i ocjene u držanju pojedinih djelova tijela.
Reference
Ivanić, S., Tomašević, V., Jovanović, Z. (1982) Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola 1980/81. god. Fizička kultura, Beograd, 3, str. 223-229
Ivanović, B.M. (1970) Dinamika fizičkog razvoja učenika Titograda. Beograd: Institut za biološka istraživanja 'Dr Siniša Stanković'
Jovović, V. (2004) Korektivna gimnastika. Nikšić: autor
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Jovović, V., Marušić, R., Mijanović, M. (1995) Tjelesni deformiteti učenika ranog adolescentnog doba u Crnoj Gori. Fizička kultura, Podgorica, vol. 16, br. 1-2, str. 19-28
Kozarov, G. (1986) Fizički razvoj školske djece i omladine. Niš: Medicinski fakultet - Biološki institut
Krsmanović, R., i dr. (1995) Povezanost tjelesne visine i tjelesne težine sa parametrima pravilnog držanja tijela. Fizička kultura, Podgorica, 1-2, str. 90-95
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2011)
Oscilacije devijacija kičmenog stuba kod školske djece zavisno od uzrasnog doba
Jovović Veselin, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2012)
Frekvencija angularnih deformiteta zgloba koljena kod školske djece u odnosu na pol i uzrasno doba
Jovović Veselin, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2011)
Transverzalna dimenzionalnost skeleta mladih fudbalera
Smajić Miroslav, i dr.

prikaži sve [131]