Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata
aJZC 'Dr R. Simonović', Sombor
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za anatomiju
Ključne reči: visina tela; dužina noge; masa tela; obim grudnog koša; širina ramena; širina karlice; deformitet lokomotornog sistema; adolescenti
Sažetak
Cilj rada je bio da se utvrdi međusobna povezanost antropoloških karakteristika, povezanost deformiteta lokomotornog aparata i povezanost pojedinih deformiteta sa antropološkim karakteristikama. Ukupno je ispitano 709 učenika, od toga 578 ženskog i 131 muškog pola, uzrasta od 15 do 18 godina, koji pohađaju srednju medicinsku školu u Somboru. Antropometrijskim ispitivanjem su obuhvaćene dužinske mere - visina tela i dužina noge težinska mera - masa tela, širinske mere - širina ramena i širina karlice i obim grudnog koša. Merenje je izvršeno standardnim antopološkim instrumentima prema uputstvu i metodama Internacionalnog biološkog programa. Procena statusa lokomotornog aparata i otkrivanje postojećih deformiteta vršena su metodom inspekcije ispitanika, uz korišćenje određenih pomagala. Rezultati ispitivanja su pokazali da postoji visoka povezanost longitudinalnih osobina, takođe transverzalnih mera i mase tela sa transverzalnim karakteristikama. Utvrđena je međusobna povezanost tj. istovremeno javljanje deformiteta kičme i grudnog koša, kao i deformiteta kolena i stopala. Takođe je utvrđena povezanost telesne visine i mase tela sa pojedinim deformitetima.
Reference
Bogdanović, Z. (2003) Kifotično loše držanje kod učenika IV razreda u OŠ 'Mirko Jovanović' u Kragujevcu i njihova zavisnost od telesne težine i visine tela. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 11: str. 91-92
Božić-Krstić, V., Savić, M., Rakić, R., Pavlica, T. (2000) Praktikum iz biologije za studente medicine i stomatologije. Novi Sad: Medicinski fakultet
Božić-Krstić, V. (1986) Telesni rast i razvoj učenika od 7 do 18 godine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 71, str. 131-144
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Jovović, V. (2004) Korektivna gimnastika. Nikšić: autor
Jovović, V. (2005) Interkorelacija varijabli morfoloških dimenzija i posturalnog statusa kod 13-godišnjih dječaka. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 67-74
Smolej-Narančić, N., Miličić, J., Rudan, P., Chaventre, A. (1983) Inter relations of the anthropological traits of the population of the Island of Silba, Yugoslavia. Coll Antropol, 7, str. 48-55, (Anthropological Poster Conference)
Tanner, J.M. (1988) Human growth and constitution. u: Harrison G.A, Tanner J.M., Pilbeam D.D. i Beker B.T. [ur.] Human biology, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, str. 338-435
Weiner, J.S., McLourie, J.A., ur. (1969) Human biology: A guide to field methods: International biological programme. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Gl Antropol društva Jug (2005)
Povezanost visine i mase tela sa telesnim deformitetima adolescenata u Somboru
Vlaškalić Živko, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2009)
Antropometrijska i sociodemografska obeležja lečenih alkoholičara
Vlaškalić Živko, i dr.

Gl Antropol društva Jug (2004)
Telesna visina odraslih Slovaka u Kisaču
Božić-Krstić Verica, i dr.

prikaži sve [79]