Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 35-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Karcinom na želucu kao deo neoplazmi probave
Fakultet za društveno zdravlje, Sofija, Bugarska

Sažetak

Istraživanje 377 slučajeva sa Ca ventriculi nije pokazalo prisustvo bitnih razlika u odnosu na opšti genetski fond krvnogrupnih sistema ABO i Rezus faktora bugarskog stanovništva (K=3, χ2 = 3,296, p<0,05). Ovi podaci podudarni su sa našim ranijim istraži-vanjima u pogledu neoplazmi probave (Ca colonis).

Ključne reči

Reference

Kherumian, A., Moulec, V., Humbolt, W. (1961) Krvne grupe i oboljenja sistema ABO. cit. prema, Popvasilev Iv., Hr. Bliznakov, Krvnogrupni sistemi u čoveka, Med. i fizk, 223, str.s. 21-23, 77-78, 1980
Macdonald, J.C., Hill, M.C., Roberts, I.M. (1992) Gastric cancer: Epidemiology, pathology, detection and staging in gastrointestinal oncology. Philadelphia: J.B. Lippincott Company
Maksimova, S., Todorov, V., Hristova, V. (2006) Neoplazme i krvne grupe sistema ABO i Rezus faktora. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 425-428
Nakov, L., Botev, B. (1973) Populaciona genetika, medicinska genetika. Med. i fizk. Sofija, 193-209
Popvasilev, Iv., Bliznakov, Hr. (1980) Krvnogrupni sistemi u coveka. Med. i fizk, Sofija, 233, str. 21-23, 77-76
Wu, X., Chen, V.W., Ruiz, B., i dr. (2006) Incidence of esophageal and gastric carcinomas among American Asians (Pacific Islanders. Wnites and Blecks). Cancer, 106, B, Feb, 1, 683-692