Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 369-375
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Posturalni poremećaji i kako ih sprečiti
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo smanjene fizičke aktivnosti ljudi, a sve većeg porasta hipokinezije. Hipokinezija uz gojaznost i stres predstavlja jednu od vodećih bolesti XXI veka. Ovaj problem naročito je primetan i značajan kod dece koja su još u rastu i razvoju. Kroz projekat "Škola pravih đaka" osnovne škole: "Đorđe Natošević" iz Novog Sada, pokušano je stvoriti nove životne navike. U cilju kvalitetnijeg života, povećati fizičku aktivnost dece i razvoj samosvesti о pravilnom držanju tela. U tom pravcu organizovano je preventivno i korektivno vežbanje, gde se želi uticati na smanjenje posturalnih poremećaja kod dece ove osnovne škole. U radu su prikazani rezultati sa sistematskog lekarskog pregleda učenika i pred-log kompleksa vežbi namenjenih učenicima kao prevencija narušenom držanju tela.

Ključne reči

Reference

*** (1988) Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u SAP Vojvodini. u: Savremeno obrazovanje, Novi Sad: Pedegoški zavod Vojvodine
Bogosavljev, M. (1986) Metodika fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Kikinda: Pedagoška akademija Zora Krdžalić-Zaga
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Krsmanović, T. (2006) Samosvesnost o promenama na lokomotornom aparatu kod učenika osnovnih škola. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 275-280