Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 37, br. 1, str. 63-74
Subjektivnost u psihoanalizi i psihijatriji
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd

e-adresazlopasasrdja@hotmail.com
Ključne reči: subjektivnost; intersubjektivnost; intersubjekt; psihoanaliza; filozofija
Sažetak
Subjektivnost je pojam implicitno prisutan i uglavnom se previđa u mnogim aspektima psihijatrijskog i psihoterapijskog djelovanja. Poslednjih dekada u više oblasti koje se bave duševnim životom paralelno se povećao interes za proučavanje subjektivnosti. Pojam subjekta i subjektivnosti proističe iz filozofije i preuzet je od strane nauka koje se bave psihologijom i psihopatologijom. Dekartov obrt u tretiranju subjekta nastao je metodom sumnje u sva znanja koja nisu očigledna i jasna. Unutrašnja realnost je dominanto prebojena subjektivnim doživljajem. S obzirom da subjektivnost podrazumeva i deo koji nije moguće verbalizovati već se odnosi na kompleksan, individualan doživljaj unutrašnjeg retko je naučno proučavan. Učenje filozofa H. Bergsona o dualitetu spoznaje nudi mogućnost pomirenja dva aspekata psihičke realnosti koja su uglavnom bila međusobno isključivana. Spoznaja unutrašnje psihičke realnosti je moguća samo putem susreta sa drugom psihičkom realnošću, te se odnos više ne definiše kao odnos subjekta i objekta, već kao odnos dva subjekta iz čega proizilazi intersubjektivnost kao epifenomen. Sigmund Frojd je ukazivanjem na individualno značenje nesvesnih elemenata i simptoma otvorio put za formulisanje unutrašnjeg sveta i unutrašnje realnosti. Razumevanje unutrašnjeg sveta pa tim i subjektivnosti nije potpuno bez fantazija. Uvođenjem termina 'intersubjekt' nadopunjuje se terminološka i logička praznina u teorijama intersubjektivnosti. Uključivanjem subjektivnog doživljaja u razne praktične i teoretske aspekte psihijatrijskog djelovanja ne isključuje se pozitivistička komponenta, naprotiv ona se nadopunjuje i obogaćuje. Reintegracija subjektivne perspektive utiče na proširenje polja razumevanja kompleksnosti psihičkog života i psihopatologije.
Reference
*** (1998) Descartes R discourse on method and meditations on first philosophy. Hacket Publishing Company, Inc, 4th Ed
Abram, J. (2007) The language of Winnicott: A dictionary of Winnicott's use of words. London: Karnac Books
Baranger, M., Baranger, W. (2008) The analytic situation as a dynamic field. International Journal of Psychoanalysis, 89(4): 795-826
Blackburn, S. (2008) The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press
Bollas, C. (1989) The shadow of the object: Psychoanalysis of the unthought known. New York: Columbia University Press
Ferro, A. (2009) The analytic field: A clinical concept. London: Karnac Books
Fuchs, T. (2010) Psychopatology. 43: 268274
Heisenberg, W. (1958) The Physicist's conception of nature. London: Hutchinson
Herš, Ž. (1998) Istorija Filozofije. Novi Sad: Svetovi
Hinshelwood, D.R. (1998) A dictionary of Kleinian thought. Free Association Books, Updated edition
Kuper, D. (2004) Svetska filozofija. Novi Sad: Svetovi
Mc, D.J. (1986) Theaters of the mind. Basic Books
Ogden, T. (1994) Subject of analysis. London: Karnac Books
PDM Task Force (2006) Introduction. Alliance of Psychoanalytic Organizations
Rasel, B. (2000) Istorija zapadne filozofije. Beograd: Narodna knjiga
Savić, M., Cvetković, V., Cekić, N. (2001) Filozofija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srbije
Sorell, T. (2005) Descartes: A Very Short Introduction. Oxford University Press
Spillius, B.E., et al. (2011) New dictionary of Kleinian thought. East Sussex: Routlege
Trebješanin, Ž.M. (2004) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Yakeley, J., Hale, R., Johnston, J., Kirtchuk, G., Shoenberg, P. (2014) Psychiatry, subjectivity and emotion - deepening the medical model. Psychiatric Bulletin, 38(3): 97-101
Zlopaša, S. (2007) Vinikot Donald Vuds između igre i destrukcije. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 29, br. 3-4, str. 65-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/engrami1501063Z
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka