Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Amfora - nova sorta paprike
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Paprika spada u vodeće povrtarske kulture. U Jugoslaviji se gaji na oko 25.000 ha. Specifičnosti vrste a i zahtevi tržišta sa jedne strane i klimatski uslovi sa druge strane, određuju rad na oplemenjivanju paprike. Imajući to u vidu proizilaze i pravci u selekciji i to: stvaranje pre svega sorti u tipu babure, kapije, turšijare, paradajz-paprike, šipke, feferone, žute, bele ili zelene boje ploda u tehnološkoj zrelosti, za proizvodnju u poljskim uslovima i zaštićenom prostoru a za različite vidove upotrebe.U oplemenjivanju se posebno obraća pažnja na stvaranje sorti dobrog kvaliteta ploda i to kako kvantitativnih tako i kvalitativnih osobina. U ovom radu date su glavne karakteristike novostvorene sorte paprike, amfora, priznate od strane savezne komisije u 2001. godini.
Reference
Betlach, J., Vytopil, J. (1969) Analiza dialelno krizenih nekteryh kvantitativnih znaku zeleninove papriku. Genetika a Slechteni, Praha, 1, str. 7-16
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D., Bugarski, D., Červenski, J. (1994) Oplemenjivanje paprike na prinos i dužinu vegetacije. Savremena poljoprivreda, vanredno izdanje, str. 79-84
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (1996) Stanje i perspektiva selekcije povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 455-466
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Gvozdanovič-Varga, J., Takač, A. (2001) Karakteristike priznatih sorti povrća u 2000. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 331-340
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (1998) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Milkova, L. (1986) Genetics of quantitative characters in sweet pepper. Familtas Agronomics, sv. 32 (4), str. 379-384
Zečević, B., Stevanović, D., Savić, D. (1997) Genetic analysis of earliness in pepper hybrids - Capsicum annuum. u: Balkan Symposium on vegetables and potatoes (1), 2, str. 705-708
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2009)
Proizvodnja belog luka sa aspekta sadnog materijala
Gvozdanović-Varga Jelica, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2011)
Savremeni pristup oplemenjivanju sorti paprike (Capsicum annuum L.)
Cvikić D., i dr.

Ekonomika (2016)
Uticaj stabilizovanog otpadnog mulja na prinos krompira (Solanum tuberosum)
Czekus Borisz

prikaži sve [44]