Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: mogući sistemi ratarske proizvodnje; Vojvodina; kukuruz; pšenica; šećerna repa; trend prinosa; pravci razvoja ratarske proizvodnje
Sažetak
U radu su analizirani stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini. Pratili smo proizvodnju i tok prinosa tri ratarske biljke kukuruza, pšenice i šećerne repe, koje su gajene pa oko 70% oraničnih površina. Vremenski period od 1961. do 2000. godine, je dovoljno dug za donošenje valjanih zaključaka. To je istovremeno i period najvećeg povećanja prinosa u svetu, a naročito u razvijenim zemljama zapadne Evrope. Sličan trend prinosa bio je i u Vojvodini, ali samo do sredine ili kraja osamdesetih godina. U tom periodu prosečni prinosi kukuruza i šećerne repe, bili su na nivou zemalja koje i danas ostvaruju najviše prinose ovih biljnih vrsta (Francuska i Italija). U poslednjih 10 15 godina došlo je do značajnog smanjenja prinosa ove tri biljne vrste, pa sada razlike u prinosima u odnosu na Francusku (pšenica, šećerna repa) iznose oko 100%, kao i kukuruza u odnosu na obe zemlje 80 100%. U radu smo sagledali uzroke, koji su do toga doveli, zatim mogućnosti, pre svega prirodne i izneli naše viđenje, o mogućim pravcima razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini.
Reference
Bogdanović, D.M., Ubavić, M. (1999) Plodored i đubrenje. u: Molnar I. [ur.] Plodoredi u ratarstvu, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 193-218
Borojević, S. (1998) Breeding field crop cultivars for next century. u: Proceedings of 2nd Balkan Symposium of Field Crops, Novi Sad, 1: 3-9
Bošnjak, Đ. (1993) Stanje posledice i predviđanje suše u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 85-98
Dražić, D., Starčević, Lj. (1997) Uticaj sistema obrade zemljišta na zakorovljenost useva. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 171-176
Duvick, D.N. (1992) Genetic contributions to advances in yield of US maize. Maydica, 37: 69-79
Đurić, V. (2002) Uticaj azotne ishrane na promene tehnoloških karakteristika različitih genotipova pšenice (Triticum aestivum L). Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Hadžić, V.B., Marinković, B., Nešić, L.M., Belić, M. (1999) Problemi sabijanja zemljišta. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 1-18
Kastori, R.R. (1993) Teški metali i pesticidi u zemljištu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Korschens, M. (2001) Investigations on an efficient, economical, ecological and sustainable agriculture. u: Books of abstracts, 1st international symposium Food in the 21st century, 4
Marinković, B., Ćirović, M., Hadžić, V., Balešević, S., Đukić, D. (1999) Uticaj sabijenosti zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Molnar, I., Lazić, B. (1993) Zaštita životne sredine i poljoprivreda. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 41, br. 6, str. 13-19
Molnar, I. (1999) Sistemi biljne proizvodnje Novi pravci. u: Molnar I. [ur.] Plodoredi u ratarstvu, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo
Neyra, S.A., Pereira, P.A., Baldani, J.I. (1998) Efficiency of nitrogen utilization by the maize plant. u: Euromaize, Belgrade, 219-231
Starčević, L.Đ., Kastori, R.R., Lazić, B. (1990) Razvojne tendencije u ratarsko povrtarskoj proizvodnji. u: Zbornik referata naučno stručnog skupa 'Poljoprivreda na raskršću dva veka', Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 49-61
Starčević, L.Đ., Crnobarac, J., Malešević, M., Marinković, B. (1998) Cultivation practices for field crops. u: Balkan Symposium on Field Crops (2nd), 16-20 june, Novi Sad, vol. 2, 5-6
Starčević, L.Đ., Malešević, M., Marinković, B., Latković, D. (1999) Prinos zrna, sadržaj i iznošenje azota u zavisnosti od pirimenjene količine u đubrenju kukuruza. u: Zbornik radova 2. međunarodne naučne konferencije - Proizvodnja njivskih biljaka na pragu XXI veka, Novi Sad, str. 31-39
Starčević, L.Đ., Latković, D. (2000) Stanje i perspektive proizvodnje kukuruza u Jugoslaviji. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 6, br. 1, str. 45-62
Starčević, L.Đ., Latković, D., Crnobarac, J. (2000) Corn hybrid specificity in nitrogen utilization. Genetika, vol. 32, br. 3, str. 407-418
Starčević, L.Đ., Crnobarac, J., Marinković, B., Malešević, M. (2001) Stanje, mogućnosti i perspektiva razvoja ratarske proizvodnje u SR Jugoslaviji. u: Zbornik rezimea Međunarodnog simpozijuma 'Hrana u 21. veku', Subotica, 1, str. 156
Tinker, P.V.H. (1990) Agronomy today: The new challenges in European. u: Agriculture Proceedings First Congress of the European Society of Agronomy, 5-7, Paris, December, 1-4
Tollenaar, M. (1989) Genetic improvement in grain yield of commercial maize hybrids grown in Ontario from 1959. to 1988. Crop Science, 29, str. 1365-1371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci