Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Primena GIS-a i GPS-a u poljoprivredi
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: GIS; GPS; precizna poljoprivreda; automatizacija; zaštita životne sredine; povećanje kvaliteta proizvoda; ispitivanje zemljišta
Sažetak
Za donošenje dobrih odluka neophodne su tačne i potpune informacije o predmetu odlučivanja. U poljoprivrednoj proizvodnji to su podaci o zemljištu, klimi, gajenoj biljnoj vrsti, prethodno gajenim biljnim vrstama poljoprivrednoj mehanizaciji koja nam je na raspolaganju i svi ostali parametri koji su od značaja za kvalitet i kvantitet proizvoda, kao i za očuvanje i obnovu zemljišta i voda. Nove tehnologije koje su nam na raspolaganju su GIS i GPS. Ove tehnologije imaju široke mogućnosti primene i kao takve njihova primena u pojedinim disciplinama ne mora biti očigledna na prvi pogled. Opis GIS i GPS tehnologija i mogućnosti njihove primene u poljoprivredi su tema ovog rada.
Reference
Artar, M., Dohmen, B., Altan, T. (2003) GPS use in precision agriculture and 3D modeling: A case study. u: Proceedings, International Congress IT in Agriculture Food and Environment, Bornova-Izmir: Ege University
Gan-Mor, S. (2003) Mechanism to improve the accuracy of field operations using RTK-GPS guidance. u: Proceedings, International Congress IT in Agriculture Food and Environment, Bornova-Izmir: Ege University
Gnip, P., Holy, S., Kafka, S., Charvat, K. (2003) Precision farming through internet and mobile communication. u: Proceedings International Congress IT in Agriculture, Food and Environment, Ege University, Bornova-Izmir
Harder, C. (1999) Enterprise GIS for energy companies. Redlands, Ca: ESRI Press
Jarfe, A., Werner, A. Precision agriculture: A useful tool for farmers. Macheberg: Center for Agricultural Landscape and Land Use Research - Department of Land Use Systems and Landscape Ecology
Johnston, C. (1998) Geographic information systems in ecology. Oxford, UK, itd: Blackwell Science
Lang, L. (1998) Managing natural resources with GIS. Redlands, Ca: ESRI Press
Rains, G., Thomas, D. (2000) Precision farming an introduction. University of Georgia - College of Agricultural and Environmental Sciences - Cooperative Extension Service
Steedy-Terry, K. (2000) Integrating GIS and the global positioning system. Redlands, Ca: ESRI Press
Sumner, M. (2000) The handbook of soil science. Boca Raton, FL, itd: CRC Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Strategijski menadžment (2006)
Koncept vrednovanja performansi geografskog informacionog sistema, GIS
Bulatović Jelisavka V., i dr.