Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Kako ostvariti dobar prinos kukuruza i u nepovoljnim vremenskim uslovima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: kukuruz; tehnologija gajenja; nepovoljni vremenski uslovi
Sažetak
U radu su analizirani, na osnovu jednogodišnjih i višegodišnjih istraživanja glavni elementi tehnologije gajenja kukuruza. Osnovni zadatak tehnologije gajenja je stvaranje što povoljnijih uslova za bolje iskorišćavanje genetičkog potencijala rodnosti hibrida. Istovremeno, pokušali smo da damo odgovor kako se i vremenski nepovoljnim uslovima mogu ostvariti dobri prinosi kukuruza. Doslednom primenom i pravilnim izvođenjem agrotehničkih mera, uz hibride koje imamo, mogli bi prinose i proizvodnju kukuruza podići na viši nivo. Kukuruz bar za sada ne treba gajiti u monokulturi i ponovljenoj setvi. Predsetvenu pripremu treba započeti čim se zemljište dovoljno prosuši. Naročitu pažnju treba posvetiti đubrenju, jer je to najbrža i najefikasnija agrotehnička mera kojom se značajno može povećati prinos. Setvu treba započeti u prvoj dekadi aprila i to je veoma značajno u sušnim godinama, mada ne i manje važno u svim godinama, naročito za hibride pune vegetacije. Gustinu setve treba planirati prema dužini vegetacije hibrida, tipu hibrida i rezervi zimske vlage. Mere nege potrebno je dići na znatno viši nivo, a berbu kukuruza treba obavljati na vreme.
Reference
Bošnjak, Đ. (1993) Stanje posledice i predviđanje suše u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 85-98
Duvick, D.N. (1992) Genetic contributions to advances in yield of US maize. Maydica, 37: 69-79
Maksimović, L. (1999) Zavisnost prinosa i morfoloških karakteristika kukuruza od vlažnosti zemljišta i sistema đubrenja u navodnjavanju. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Neyra, S.A., Pereira, P.A., Baldani, J.I. (1998) Efficiency of nitrogen utilization by the maize plant. u: Euromaize, Belgrade, 219-231
Pejić, B. (1999) Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti od dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Spasojević, B., Starčević, Lj., Drezgić, P. (1986) Uporedno ispitivanje različitih metoda za određivanje dužine vegetacije kukuruza. u: Zbornik radova naučnog skupa Čovek i biljka, Novi Sad: Matica srpska, str. 19-25
Starčević, L.Đ., Marinković, B. (1988) Wirkung von organischer und mineralischer Dungung auf Maisertrag und Eigenschaften des Bodens bei langjahriger Maismanokultur. u: Naučni simpozijum povodom 125 godina Poljoprivrednog instituta u Halle, 'Pflauzenproduktion-forschung': Tradition; Gegenwart: Zukunft
Starčević, L.Đ., Marinković, B., Rajčan, I. (1991) Uloga nekih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza sa posebnim osvrtom na godine sa nepovoljnim vremenskim uslovima. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 415-424
Starčević, L.Đ. (1993) Primenjena tehnologija i vremenski uslovi u proizvodnji kukuruza u 1992. godini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, 405-415
Starčević, L.Đ., Latković, D., Marinković, B. (1995) Proizvodnja kukuruza u Vojvodini - prošlost, sadašnjost i budućnost. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 23, str. 227-240
Starčević, L.Đ., Crnobarac, J., Malešević, M., Marinković, B. (1998) Cultivation practices for field crops. u: Balkan Symposium on Field Crops (2nd), 16-20 june, Novi Sad, vol. 2, 5-6
Starčević, L.Đ., Latković, D., Crnobarac, J. (2000) Corn hybrid specificity in nitrogen utilization. Genetika, vol. 32, br. 3, str. 407-418
Starčević, L.Đ., Latković, D., Crnobarac, J., Marinković, B. (2002) A permanent trial with organic and mineral fertilizers in monoculture and two-crop rotation as a basis of sustainable maize production. Arch Acker-Pfl. Boden, vol. 48, pp 557-563
Starčević, L.Đ., Latković, D., Crnobarac, J. (2003) Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 5-19
Tollenaar, M. (1989) Genetic improvement in grain yield of commercial maize hybrids grown in Ontario from 1959. to 1988. Crop Science, 29, str. 1365-1371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Povoljna godina za rekordne prinose kukuruza
Starčević Ljubinko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Prinos kukuruza u Vojvodini, 2004. godine bio je najviši u poslednjih 10 godina (5,88 tha-1). Da li je moglo biti više? Da!
Starčević Ljubinko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini
Starčević Ljubinko, i dr.

prikaži sve [42]