Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Prinos i evapotranspiracija krmnog sirka u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: krmni sirak; navodnjavanje; prinos zelene mase; evapotranspiracija (ET)
Sažetak
U ogledu, u poljskim uslovima, ispitivan je efekat različite predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos zelene mase krmnog sirka. Takođe, utvrđene su potrebe ove biljne vrste za vodom, odnosno potencijalna evapotranspiracija (ETP). Ogled je izveden na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase. Ogled je postavljen po metodu blok sistema i prilagođen uslovima navodnjavanja kišenjem. U ogledu su bile zastupljene varijante navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 60-65, 70-75 i 75-80% od poljskog vodnog kapaciteta (PVK), kao i kontrolna varijanta bez navodnjavanja. Vreme zalivanja odredivano je praćenjem dinamike vlažnosti zemljišta termogravimetrijskom metodom. ETP za pojedine otkose i vegetacioni period krmnog sirka određen je bilansiranjem potrošnje vode iz rezervi zemljišta padavina i norme navodnjavanja. Na varijanti navodnjavanja sa predzalivnom vlažnošću zemljišta 70-75% od PVK postignut je najveći prinos zelene mase (95,74 t ha"1) i te vrednosti vlažnosti zemljišta predstavljaju predzalivnu vlažnost, odnosno tehnički minimum vlažnosti za krmni sirak na srednje lakim do srednje teškim zemljištima po mehaničkom sastavu. Potrebe za vodom (ETP) krmnog sirka u klimatskim uslovima Vojvodine iznose oko 600 mm.
Reference
Bošnjak, Đ. (1993) Stanje, posledice i predviđanje suše u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, str. 85-89
Bošnjak, Đ. (1993) Navodnjavanjem u susret klimatskim promenama u cilju zaštite agroekosistema Vojvodine. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 1, 6, str. 128-131
Ćupina, B., Erić, P. (2001) Uticaj načina setve na prinos i komponente prinosa krme sirka i sudanske trave. Arhiv za poljoprivredne nauke, 62, 220, str. 133-142
Dragović, S. (1995) Suša-elementarna nepogoda ili prirodna pojava. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, str. 59-75
Đukić, D., Pataki, I., Mirkov, M. (1995) Prinos, kvalitet i hranljiva vrednost krmnih sirkova i sudanske trave. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 23, str. 517-523
Karagić, Đ., Maksimović, L., Mihailović, V.M., Katić, S., Pataki, I. (2004) Prinos krmnog sirka (sorghum vulgare pers) u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta i načina setve. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 355-360
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci