Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 42, br. 2, str. 109-116
Efikasnost i pozicioniranje agregacionog atraktanta u integralnom suzbijanju repine pipe - Bothinoderes punctiventris germ. (Coleoptera, Curculionidae)
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bPlant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences-Budapest
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dDP Agroinstitut, Sombor
Ključne reči: repina pipa (Bothynoderes punctiventris Germ); agregacioni atraktant; stara i nova repišta
Sažetak
U radu se iznose rezultati ispitivanja efikasnosti agregacionog atraktanta u cilju integralnog suzbijanja repine pipe (Bothynoderes punctiventris Germ) u upoređenju sa kontrolnim klopkama tipa "Barber posude". U klopkama sa atraktantima prikupljeno je 97,3% populacije insekata, a u kontrolnim svega 2,7% primeraka. Praćenjem migracije insekata na starom repištu, putem atraktanata registrovano je 94,8%, a na novom 87% imaga repine pipe, odnosno 5,2 i 13% u kontrolnim klopkama. Rastojanja od 20-30 m između klopki sa atraktantima, kao zamena za lovne kanale, ne zadovoljavaju. U međuprostorima bez atraktanata utvrđeno je 2,4 odnosno 3,0% populacije insekata. Na sadašnjem nivou saznanja agregacioni atraktant za repinu pipu mogao bi se sa uspehom koristiti za rano otkrivanje, utvrđivanje žarišta, masovno izlovljavanje i praćenje migracije sa starih na nova repišta. Njegovo uvođenje u praksu doprinelo bi racionalnijem i ekološki prihvatljivijem hemijskom suzbijanju ove štetočine.
Reference
Čamprag, D. (1984) Repina pipa i njeno suzbijanje. Beograd: Nolit
Čamprag, D., Sekulić, R.G. (1987) Važnije štetočine kukuruza, šećerne repe i suncokreta i njihovo suzbijanje. u: Hrana i razvoj, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, zbornik radova, Beograd: Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja 'Nikola Tesla', str. 499-507
Sekulić, R.G., Toth, M., Kereši, T., Čačić, N., Forgić, G. (2004) Značaj agregacionog feromona u suzbijanju repine pipe - Bothynoderespuncti-ventris Germ. (Coleoptera, Curculionidae). u: Međunarodna EKO - konferencija (III), 22-25 septembar, Novi Sad, str. 329-333
Tomašev, I., Sivčev, I., Toth, M. (2005) Mogućnosti korišćenja feromonskih klopki u masovnom izlovljavanju repine pipe (Bothynoderes punctiventris Germ) na novom repištu. u: Savetovanje o zaštiti bilja (VII), 15-18 novembar, Soko Banja, str. 161-162
Tomašev, I., Sivčev, I., Toth, M. (2005) Masovno izlovljavanje prezimljujuće populacije repine pipe (Bothynoderes punctiventris Germ). u: Međunarodni Simpozijum o zaštiti šećerne repe (IV), 26-28. septembar, Novi Sad, Book of Abstracts, str. 71
Toth, M., Sivčev, I., Ujvary, I. (2005) Agregation attractant of bothynoderes punctiventris germ. u: International Symposium on Sugar beet protection (4th). 26-28 September, Novi Sad, Book of Apstracts, str. 57
Toth, M., Sivčev, I., Tomašev, I., Ujvary, I., Szarukan, I., Imrei, Z., Francke, W. (2002) A new aggregation attractant for the sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germ) (Col., Curculionidae). u: International Society of Chemical Ecology. 19th Annual Meeting, Hamburg, Germany: University, Abstracts. 153
Toth, M., Sivčev, I., Tomašev, I., Szarukan, I., Imrei, Z., Ujvary, I. (2002) Új feromoncsapda kifejlesztése a lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris Germ) (Coleoptera, Curculionidae) fogására. Novenyvedelem, 38 (3), 145-151
Ujvary, I., Toth, M., Sivčev, I., Tomašev, I., Szarukan, I., Imrei, Z., Francke, W., Gomory, A. (2002) Discovery of an Attractant for the Beet root wevil, Bothynoderes punctiventris (Coleoptera, Curculionidae). u: IUPAC International Congress on the Chem. Of Crop Protection (10th), Basel, 4-9, August, 2002, Book of Abstracts, vol. 1, 278
Žitkevič, E.N. (1959) Ekologičeske osobenosti obnikovenovo sveklovičnavo dolgonosika (Bothynoderes punctiventris Germ) i ih zvaničnike v obosnovanii meroprijatej po barbe s nim. Kiev
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.