Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 42, br. 2, str. 117-128
Ekonomska obeležja proizvodnje soje
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Soja se u Vojvodini gaji na prosečnoj površini od oko 96.000 ha. Prosečni nivo prinosa od 2.269 kg/ha je iznad prosečnog prinosa u Evropi (1.900 kg/ha) i svetu (2.220 kg/ha). Proizvodnju organizuju poljoprivredna preduzeća i seljačka gazdinstva. Poljoprivredna preduzeća proizvodnju organizuju uz prosečne troškove od 614 €/ha, dok su troškovi proizvodnje na seljačkim gazdinstvima znatno niži (prosečno 315 €/ha) što proizvodnju čini efikasnijom u odnosu na poljoprivredna preduzeća. Pri prodajnoj ceni od 20 d/kg (235 €/t) granica rentabilnosti u poljoprivrednim preduzećima je na nivou od 2.609 kg/ha, što je manje od ostvarenog prinosa (3.120 kg/ha) tako da je u 2005. godini u proizvodnji soje ostvarena dobit od 120€/ha. Na seljačkim gazdinstvima proizvodnja je efikasnija. Nivo efikasnosti zavisi od opremljenosti gazdinstva mehanizacijom. Dobit koja se ostvaruje u uslovima plaćanja svih usluga je 315 €/ha, dok se u proizvodnji u uslovima pune mehanizovanosti gazdinstva ostvaruje dohodak od 568 €/ha, gde je 80% finansijskog rezultata zapravo rezultat sopstvenog rada. Ostvareni rezultati ukazuju da je soja rentabilan usev, međutim razlike u nivou rentabilnosti pojedinih subjekata ukazuju da postoje mogućnosti za racionalizaciju, kako bi i u uslovima nižih prinosa proizvodnja bila ekonomski opravdana.
Reference
Bošnjak, D., Jovanović, M., Tica, N.L. (1998) Organizaciono-ekonomska obeležja proizvodnje osnovnih ratarskih useva. Savremena poljoprivreda, vol. 46, br. 3, str. 397-405
Bošnjak, D., Tica, N.L., Rodić, V. (2003) Ekonomska obeležja proizvodnje kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 121-130
Bošnjak, D., Vasić, L. (1988) Organizacija i ekonomika proizvodnje soje u Vojvodini. Agroekonomika, br. 17
Jovanović, M., Bošnjak, D. (2001) Organizaciono-ekonomska obeležja osnovnih ratarskih useva. Agroekonomika, br. 30, str. 120-130
Živković, D.L., Munćan, P.M. (1987) Proizvodno-ekonomska konkurentnost glavnih uljarica u odnosu na neke osnovne ratarske proizvodnje. Ekonomika poljoprivrede, vol. 34, br. 11-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2010)
Komparativna analiza troškova proizvodnje osnovnih ratarskih useva u Vojvodini
Bošnjak Danica, i dr.

Žito-hleb (2003)
Ekonomska obeležja proizvodnje pšenice
Pejanović Radovan V., i dr.

Ratar i povrt (2010)
Ekonomska analiza proizvodnje soje u Vojvodini
Bošnjak Danica, i dr.

prikaži sve [8]