Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 42, br. 2, str. 133-148
Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, povrća i krompira
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U okviru karakterizacije zemljišta izvršen je veliki broj aktivnosti koje su izvedene u toku tri godine istraživanja na različitim lokalitetima na kojima se proizvodi kukuruz, pšenica, soja, suncokret, povrće i krompir na određenim sirovinskim područjima. Na početku istraživanja je obavljeno prikupljanje postojećih literaturnih podataka o kvalitetu zemljišta i testiranje i usaglašavanje analitičkih metoda sa standardima EU. Zatim rekognosciranje terena, terenska istraživanja i prikupljanje uzoraka zemljišta, kao i podzemne vode i vode za navodnjavanje gde je za to bilo osnova. U okviru terenskih istraživanja utvrđivani su i efekti sabijanja zemljišta na prinos. U uzorcima zemljišta određena su vodno - fizička svojstva, osnovna hemijska svojstva, sadržaj makro-, mikroelemenata i teških metala, mikrobiološka svojstva, sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika, i radionuklida. Za zemljišta koja imaju ograničenja za proizvodnju visoko vredne hrane (alkalna i kisela zemljišta), na osnovu ogleda u polju sa različitim varijantama meliorativnih mera, kao i na osnovu monitoringa sa stacionarnih oglednih polja koja reprezentuju dominantne tipove zemljišta centralne Srbije, data su tehnološka rešenja za njihovu popravku.
Reference
Alloway, B.J. (1995) Heavy metals in soils. London-Glasgow, itd: Blackie Academic and Professional
Dragun, J. (1998) The soil chemistry of hazardous materials. Amherst, Mass: Amherst Scientific Publishers
Hadžić, V.B., i dr. (1996) Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac - 'pilot'. Beograd: Republički fond za zaštitu, korišćenje, unapređivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta Srbije
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Belić, M., Sekulić, P.Đ., Pucarević, M., Bikit, I.S. (2002) Karakterizacija zemljišta za proizvodnju visokovredne hrane od pšenice i kukuruza. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 51, br. 1, str. 65-78
Kastori, R.R., Vraneš, S., Kiraljova, M., Ćirović, M., ur. (1993) Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Nešić, L., Sekulić, P., Belić, M., Čuvardić, M., Milošević, N. (2005) Characterization of soil for production of cabbage. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 417-420
Sekulić, R.G., Kastori, R.R., Hadžić, V. (2003) Zaštita zemljišta od degradacije. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Ubavić, M., Čuvardić, M.S., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Nešić, L.M., Pucarević, M. (2002) Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od suncokreta i soje. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 51, br. 2, str. 87-96
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci