Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 44, br. 1, str. 355-360
Uticaj đubrenja na prinos livade tipa agrostietum vulgaris u zapadnoj Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cInstitut za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar
dViša poljoprivredna škola, Šabac
Ključne reči: agrostietum vulgaris; NPK đubrenje; prinos SM
Sažetak
Istraživanja o uticaju NPK đubriva na prinos livade tipa Agrostietum vulgaris su obavljena u dvogodišnjem periodu (2005. i 2006) u agro-ekološkim uslovima zapadne Srbije (okolina Valjeva, 750 mnv). Đubrenje je obuhvatilo 6 nivoa NPK đubriva - N0P0K0, N50P50K50, N100P50K50, N100P100K100, N150P100K100 i N200P150K150 kg ha-1 po godini. Povećanje količine N, P i K đubriva je vodilo u odgovarajuće povećanje količine SM po jedinici površine, posebno je povećan prinos SM sa većim količinama N. Maksimalni prosečan dvogodišnji prinos SM od 8,17 t ha-1 je ostvaren sa najvećom količinom NPK (N200P150K150kg ha-1 po godini). Povećanje je bilo 5,94 t ha-1 ili 365 % u poređenju sa kontrolom. Uticaj đubrenja je bio veći u prvoj godini, ali je u 2006. prinos suve mase mnogo pravilnije rastao sa povećanjem doze NPK. Odnos prinosa SM između najveće količine NPK i kontrole je bio sličan u obe godine istraživanja. Najveći prinos SM po kg primenjenog hraniva je postignut u kombinaciji N100P50K50, dajući 19,52, odnosno 18,25 kg sena po kg hraniva u 2005. i 2006. godini.
Reference
Mijatović, M., Đorđević, V., Pavešić-Popović, J. (1970) Uticaj površinskih meliorativnih mera na produktivnost prirodnih livada tipa Agrostietum vulgaris u brdskom rejonu. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Zemun, vol. 18, sv. 59, str. 171-188
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1972) Promena florističkog sastava prirodne livade tipa Agrostidetum vulgare uticajem mineralnih đubriva. Agrohemija, br. 5-6, str. 225-236
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1972) Produktivnost i kvalitet nekih tipova prirodnih travnjaka u zavisnosti od meteoroloških uslova i đubrenja mineralnim đubrivima. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Kruševac, str. 1-3
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1972) Uticaj vremena unošenja NPK mineralnih đubriva na prinos tipova brdskih livada Agrostidetum vulgaris i Chrysopogonetum grylli. Arhiv za poljoprivredne nauke, god. 25, sv. 91, str. 84-96
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1975) Efekat visokih doza azota u proizvodnji prirodnog travnjaka. u: Uloga azota i mineralnih đubriva u ishrani bilja, Pančevo: HIP
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1975) Uticaj različitih oblika azota na produktivnost prirodne livade Agrostietum vulgare, floristički i hemijski sastav travne mase. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (II), Ohrid, str. 75-78
Mijatović, M., Radojević, D., Šošić, S. (1968) Uticaj mineralnih đubriva na produktivnost i floristički sastav pašnjaka tipa Agrostidetum vulgareae. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv. II i III, 65-76
Obratov, D. (1992) Flora i vegetacija planine Zlatar. Beograd: Prirodno-matematički fakultet - Biološki fakultet, doktorska disertacija
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B. (1996) Uticaj vremena iskorišćavanja i načina primene azotnog đubriva na raspored produkcije prirodnog travnjaka tipa Agrostetium vulgaris na Kopaoniku. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 26, str. 309-316
Vučković, S., Ćupina, B., Simić, A., Prodanović, S., Živanović, T. (2005) Effect of nitrogen fertilization and under sowing on yield and quality of Cynosuretum cristati-type meadows in hilly-mountainous grass lands in Serbia. Journal of Central European Agriculture, Volume 6 Number 4, page 515-520
Vučković, S., Simić, A., Đorđević, N. (2005) Povezanost između produktivnosti i kvaliteta krme travnjaka Cynosuretum cristati i različitih nivoa azotnog đubriva. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 293-296
Zbignjev, P. (1978) Uticaj primene NPK-đubriva na botaničke promene u travnom pokrivaču prirodne livade tipa Agrostietum vulgaris na Kopaoniku. u: Jugoslovenski simpozijuma o krmnom bilju (III), Bled, str. 17-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.