Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 44, br. 1, str. 381-386
Uticaj prihrane azotom na kvalitet suve materije italijanskog ljulja gajenog na različitom vegetacionom prostoru
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
Sažetak
Ispitivana je krmna vrednost italijanskog ljulja proizvedenog u prvoj godini i prvom otkosu, preko količine sirovih proteina i celuloze. Vegetacioni prostor je formiran različitim kombinacijama međurednog rastojanja i količine semena, uz prihranu azotom u proleće. Hemijskim analizama prosečnih uzoraka je utvrđeno da je količina proteina opadala sa povećanjem setvene norme od 5 do 20 kg ha-1 u proseku od 159,8 do 144,5 g kg-1, a rasla sa povećanjem količine N od kontrole do 150 kg ha-1 u proseku 133 do 169 g kg-1. Za sirovu celulozu nije uočena statistička značajnost razlika, tj. uočavao se suprotan efekat količine semena i N nego kod proteina, ali sa manjim variranjem. Između količine proteina i celuloze postoji negativna zavisnost, ali sa malom korelativnom povezanošću (r= -0,23).
Reference
Berardo, N., Locatelli, C., Paoletti, R., Valdicelli, L., Odoardi, M. (1989) Bio-agronomic traits and nutritional value in Italian ryegrass varietes. u: International Grassland Congress (XVI), Nice, str. 845-846
Choi, G.J., Rim, Y.W., Sung, B.R., Lim, Y.C., Kim, M.J., Kim, K.Y., Park, G.J., Park, N.K., Hong, Y.K., Kim, S.R. (2005) Growth characters and productivity of italian ryegrass (Lolium multiflorum L) new variety Hwasan 104. Journal of Korean society of grassland science, V. 25; P 4, page(s) 275-280
Choi, G.J., Lim, Y.C., Rim, Y.W., Sung, B.R., Kim, M.J., Kim, K.Y., Seo, S. (2006) A cold-tolerant and early-heading Italian ryegrass new variety, kogreen. Journal of Korean society of grassland science, V 26; P 1, page(s) 9-14
Fišakov, M., Meglič, V. (1988) Proučavanje višegodišnjih krmnih kultura u ekološkim uslovima Slovenije. u: Jugoslovenski simpozijumi o krmnom bilju (VI), Osijek, str. 171-179
Harkess, R.D. (1966) Growth characteristics and productivity of tetraploid Italia ryegrass. u: International Grassland Congress (10th), Helsinki, July, str. 5
Heddle, R.G. (1968) Nitrogenous fertilization of Italian ryegrass in spring. Journal of the British Grassland Society, vol. 23, br. 1, March 1968, str. 69-74
Korošec, J., Fišakov, M. (1985) Vzgoja in proizvodna vrednost nekaterih novejših slovenskih sort: Trav in detelj. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), Banja Luka
Krstić, O., Tešić-Jovanović, B., Ocokoljić, S., Čolić, D. (1978) Proučavanje stranih i domaćih sorata italijanskog ljulja (Lolium multiflorum Lam) u ekološkim uslovima Kruševca i Zlatibora. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (III), Bled, str. 165-167
Marino, M.A., Mazzanti, A., Assuero, S.G., Gastal, F., Echeverria, H.E., Andrade, F. (2004) Nitrogen dilution curves and nitrogen use efficiency during Winter-spring growth of annual ryegrass. Agronomy Journal, May/Jun; 96, 3; str. 601
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1975) Efekat visokih doza azota u proizvodnji prirodnog travnjaka. u: Uloga azota i mineralnih đubriva u ishrani bilja, Pančevo: HIP
Nissinen, O., Hakkola, H. (1998) Herbage production of annual ryegrass in northern Finland. u: EGF Meeting (17th), Debrecen, str. 803-805
Tomić, Z., Popović, J. (1996) Tetraploidna sorte italijanskog Ijulja (Lolium multiflorum Lam) Kruševački 29 tetra. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 26, str. 89-96
Vučković, S. (2004) Travnjaci. Beograd: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.