Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 53, br. 2, str. 137-142
Biljke u procesu prečišćavanja otpadnih voda u Crnoj Gori
aMinistarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine životne sredine, Podgorica, Crna Gora
bGrađevinski fakultet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Ovaj rad ispituje mogućnost primjene fitodepuracije, kao jednog od načina prečišćavanja otpadnih voda u Crnoj Gori. U uvodnom dijelu dat je kratak istorijat upravljanja otpadnim vodama, sa naglaskom na analizu stanja upravljanja otpadnim vodama u Crnoj Gori, kao i evropsku i domaću zakonsku regulativu u ovoj oblasti. Takođe, u ovom dijelu date su i karakteristike otpadnih voda i metode prečišćavanja otpadnih voda koje su analizirane u strateškim dokumentima u Crnoj Gori. Predmet istraživanja je provjera mogućnosti primjene iskustava Italije i drugih mediteranskih zemalja kad je u pitanju prečišćavanje otpadnih voda fitodepuracijom. U eksperitalnom dijelu u cilju dokazivanja efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda fitodepuracijom, dati su podaci analiza osnovnih parametara otpadnih voda na ulazu i izlazu sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Dicomanu (Firenca), nakon čega je razmatrana mogućnost smanjenja troškova primjenom fitodepuracije u odnosu na klasične tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, kao i uticaj na životnu sredinu. U radu su korišćene metode analize fizičko-hemijskih parametara, ekonomskih vrednovanja varijanti, kao i procjena uticaja na životnu sredinu. Na kraju, u diskusiji i zaključcima su dati komentari dobijenih rezultata, zaključci i preporuke za dalji istraživački rad u ovoj oblasti, zatim slijedi spisak korišćene literature i aneksi.
Reference
*** (2000) Water framework directive, 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, L327, 1-72
*** Water Directive of treatment waste water. Brussels, 91/271/EEC
*** (2003) A handbook of constructed wetlands. EPA Core Group
Branković, S., Gašević, S., Stanković, M., Glišić, R. (2010) Uloga makrohidrofita na postrojenjima za preradu otpadnih voda sa makrobiološkim operacijama. u: Voda 2010, 327-332
Didanović, S., Sekulić, G. (2011) Izgradnja biljnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Gori sa aspekta efikasnosti i ekonomske isplativosti. Zaštita materijala, 52(4): 285-290
E.P.A. (1999) Free water surface wetlands for waste water treatment a technology assessment
Korkusuz, E.S. (2005) Manual of practice on constructed wetlands for watewater tretment and reuse in mediterranean countries
Lilić, J., Filipović, V., Grujić, M., Žikić, M., Stojadinović, S. (2008) Rekultivacija brane 3A flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj. Zaštita materijala, vol. 49, br. 2, str. 57-62
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore (2005) Master plan odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Crnogorskog primorja i opštine Cetinje. Podgorica
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore (2005) Strateški master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore. Podgorica
Molle, P., Cenare, A., Boutin, C., Merlin, G., Iwerna, A. (2004) How to treat raw sewage with constructed wetlands: An overview of the French systems. u: International Conference on wetland systems for water pollution control (IX), Proceedings, Avignon, France, 11-19
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Lačnjevac, Č.M., Tošković, D.V., Stanojević, D.D. (2008) Određivanje tragova radioaktivnih supstanci u vodi za piće. Zaštita materijala, =49(4) s. 44-54
Sekulić, G., Ćipranić, I. (2005) Vještački stvorena močvarna zemljišta kao dio sistema za prečišćavanje otpadnih voda naselja
Spasovski, O., Mitev, T., Eftimov, M., Petrov, D. (2010) The influence of the exploitation of the gas CO2 and mineral-water from vicinity 'Popojci' village Dolno Orizari - Bitola on the living environment. Zaštita materijala, vol. 51, br. 1, str. 19-23
Stojanov, A., Ugrinov, D. (2011) Istorijski pregled u tretmanu otpadnih voda. Zaštita materijala, vol. 52, br. 2, str. 127-133
SWAMP (2005) Guidelines for sustainable water management in tourism facilities
The interstate technology and regulatory Council Mitigation wetlands team (2004) Characterization, design, construction and monitoring of mitigation wetlands
The interstate technology and regulatory Council Mitigation wetlands team (2003) Technical and regulatory guidance document for constructed treatment wetlands
Tušar, B. (2004) Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode. Zagreb
Tušar, B. (2009) Pročišćavanje otpadnih voda. Zagreb
UNDP (2003) Vodič za dobro upravljanje u obalsti životne sredine. Podgorica
Xhagolli, L., Pinguli, E., Gjergjndreaj, E. (2010) Minimization of waste waters discharges from Albanian breweries. Zaštita materijala, vol. 51, br. 2, str. 81-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.