Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 53, br. 3, str. 257-265
Potreba za vodom i hidrološki ciklus
aZavod za javno zdravlje Pančevo, Pančevo
bDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Ključne reči: voda; resurs; hirdološki ciklus; održivi razvoj; zagađenje
Sažetak
Rad apostrofira značaj vode za život čoveka, obrađuje vodu kao resurs o kome vodimo, ali uvek nedovoljno računa. Trošimo je neracionalno, i koliko je to bitno sa aspekta održivog razvoja?. Kako Zemlja stoji sa 'zalihama' vode, i njen proces kruženja u prirodi?. Život čoveka i njegove aktivnosti u sklopu tehnološkog razvoja doprinose da se resursi vode za piće zagađuju različitim materijama i mikroorganizmima koji ulaze u ciklus voda. Neophodno je razviti bolji sistem upravljanja resursima, kako bi se ublažio negativan uticaj čoveka na životnu sredinu.U tom smislu treba integrisati nauku, Zakon, političku akciju i reakciju javnosti u logičan okvir rada.
Reference
*** (2003/2009) Zakon o vodama. Sl. glasnik RS, br. 43/2003, 61/2005. i 71/2009
Cvetkovski, V., Conić, V., Cvetkovska, M. (2008) Prečišćavanje otpadnih kiselih rastvora iz elektrolitičke rafinacije bakra Bor postupkom flokulacije. Zaštita materijala, vol. 49, br. 3, str. 35-39
Dalmacija, B., Latinović, N. (2001) Kontrola kvaliteta voda. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju
Didanović, S., Sekulić, G. (2011) Izgradnja biljnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Gori sa aspekta efikasnosti i ekonomske isplativosti. Zaštita materijala, 52(4): 285-290
Đukić, P., Pavlovski, M. (1999) Ekologija i društvo. Beograd: Ekocentar
Gleick, P.H. (1996) Water resources. u: Schneider S.H. [ur.] Encyclopedia of Climate and Weather, Oxford University Press
Grujić, R., Novaković, V., Gligorić, M. (2008) Izbor vrste materijala za izradu bunara u zavisnosti od hidrohemijskih karakteristika podzemne vode i namjene bunara. Zaštita materijala, =49(4): 60-64
Jovanović, L. (2006) Prioritetni ciljevi zaštite vodnih resursa. Ecologica, vol. 13, br. 47, str. 15-20
Kristoforović-Ilić, M., Radovanović, M., Vajagić, L., Jevtić, Z., Folić, R., Krnjetin, S., Obrknežev, R. (1998) Komunalna higijena - za studente opšte medicine, stomatologije, građevine, fizičke kulture; sve studente koji izučavaju zaštitu i unapređenje životne sredine, lekare, lekare na specijalizaciji higijene i subspecijalizaciji komunalne higijene, sanitar. Novi Sad: Prometej
Krstić, I., Stanisavljević, M., Lazarević, V., Takić, Lj. (2011) Redizajniranje tretmana otpadnih voda tehnološkog procesa galvanizacije. Zaštita materijala, vol. 52, br. 3, str. 213-217
Kuvendziev, S., Lisichkov, K., Dimitrovski, D. (2011) Modeliranje bioloških reaktora za prečišćavanje otpadnih voda. Zaštita materijala, 52(4): 291-294
Pavićević, V., Stamenović, M. (2007) Nacionalni program zaštite životne sredine Srbije u oblasti voda i vodnih resursa. Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 18, str. 130-139
Pavlović, M. (2007) Održivi razvoj. Zrenjanin: TF 'Mihajlo Pupin', beleške sa predavanja
Pavlović, M. (2004) Ekološko inženjerstvo. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Petković, S. (2008) Svetska kriza vode. Voda i sanitarna tehnika, vol. 38, br. 5, str. 3-18
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Lačnjevac, Č.M., Tošković, D.V., Stanojević, D.D. (2008) Određivanje tragova radioaktivnih supstanci u vodi za piće. Zaštita materijala, =49(4) s. 44-54
Stanisavljević, M., Krstić, I., Takić, L., Lazarević, V. (2011) Projektna rešenja za prečišćavanja otpadnih voda u proizvodnju celuloze i papira. Zaštita materijala, vol. 52, br. 4, str. 280-284
Stojanov, A., Ugrinov, D. (2011) Istorijski pregled u tretmanu otpadnih voda. Zaštita materijala, vol. 52, br. 2, str. 127-133
Ugrinov, D. (2008) Projekat vodozahvata i pumpne stanice za pijaću vodu. Zrenjanin: TF M. Pupin, pp 1, 19, 44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.