Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 54, br. 4, str. 409-414
Postupci prerade sekundarnih sirovina bakra
aInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Projekat:
Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (MPNTR - 34023)
Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene (MPNTR - 34002)

Sažetak
Tehnološki postupci prerade sekundarnih sirovina bakra uključuju dva osnovna stupnja: pripremu bakarnih otpadaka i njihovu dalju metaluršku preradu. Za pripremu bakarnih otpadaka koriste se različiti postupci u zavisnosti od vrste i kvaliteta sekundarne sirovine. Priprema bakarnih provodnika obuhvata rezanje, drobljenje, vazdušnu separaciju i prosejavanje sa ciljem odvajanja bakra od izolacije. Masingana šljaka se melje, a potom odvaja metalna od oksidne faze. Pripreme strugotine uključuje sortiranje, prosejavanje, odmašćivanje, magnetnu separaciju i briketiranje. Proces pripreme elektronskog otpada je složeniji i sastoji se od drobljenja, soriranja, magnetne separacije, kalcinacije, sagorevanja, usitnjavanja i uzorkovanja. Sve operacije pripreme utiču na kvalitet metalurške prerade, odnosno na kvalitet proizvoda.
Reference
Dunning, B.W.Jr. (1986) Precious metals recovery from electronic scrap and solder used in electronics manufacture. u: Precious Metals Recovery Low Grade Resource, Washington: U.S.: Bureau of Mines, 44-56
Friedrich, B., Kräutlein, Ch. (2006) Melt treatment of copper and aluminum: The complex step before casting. Metallurgy, Zagreb, 251-266
Ilić, I., Stopić, S., Radovanović, N., Tasić, M., Anđić, Z. (2000) Prerada nestandardnog metalnog otpada niskog kvaliteta u cilju valorizacije bakra i njegovih legura. Tehnika, 55(3): 13-18
Ilić, I., Gulišija, Z.P., Sokić, M.D. (2010) Reciklaža metaličnih sekundarnih sirovina. Beograd: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, monografija
Jacobi, J.S. (1980) Recent Developments in the Recovery of copper, and Associated Metals from Secondary Sources. Journal of metals, pp. 10-14
Kuprjakov, J., Radzihovski, V.A. (1988) Sbor i zagotovka loma i othodov cvetnih mketallov. Moskva: Metallurgija
Matković, V., Šaljić, L., Sokić, M., Ratković, S., Pašalić, S. (1995) Valorizacija cinka iz mesinganih šljaka. u: Recikliranje otpadnog materijala i sekundarnih sirovina u funkciji zaštite životne sredine, Beograd, 182-187
Mitovski, A., Sokić, M., Štrbac, N., Živković, D., Balanović, L. (2012) Aktuelne metode dobijanja metala iz elektronskog otpada. Ecologica, vol. 19, br. 65, str. 30-36
Muchova, L., Eder, P., Villanueva, A. (2011) End-of-waste criteria for copper and copper alloy scrap: Technical rroposals. u: JRC Scientific and Technical Report, Scientific and Technical Research series
Shamsuddin, M. (1986) Metal Recovery from Scrap and Waste. JOM, 38(2): 24-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.

Povezani članci