Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 55, br. 2, str. 173-180
Korelaciono-regresiona analiza modelirane prostorne raspodele reziduala hlora u vodovodnoj mreži
aHidroprojekat saobraćaj, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Projekat:
Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture (MPNTR - 37010)

Sažetak
Rezidual hlora tj. koncentracija slobodnog hlora sposobnog da vrši dezinfekciju u pitkoj vodi je važan parametar kvaliteta pitke vode, koji govori prvenstveno o njenoj bakteriološkoj ispravnosti. Sa druge strane, prisustvo slobodnog hlora je preduslov za formiranje trihalometana (THM-a). Sa ovog stanovišta razumljiv je zahtev o kvalitetu isporučene vode da ona treba da bude minimalno hlorisana, a bezbedna za piće. Prema brojnim rezultatima modeliranja i eksperimentalnih istraživanja u distributivnim mrežama, prostorna raspodela reziduala hlora je u tesnoj korelaciji sa dinamikom potrošnje, temperaturom vode, početnom dozom hlora i sadržajem organske materije u vodi. U radu su prikazani neki od načina za predviđanje sadržaja reziduala hlora i THM-a u vodovodnim mrežama. Posebna pažnja je posvećena njihovoj prostornoj promenljivosti u slučaju promene početne koncentracije hlora. Za izvođenje računskog primera je korišćen EPANET i postojeća vodovodna mreža naselja Petrovac na Mlavi.
Reference
*** EPA priručnik: Uticaj starosti vode na kvalitet vode u distributivnom sistemu. http://www.epa.gov/safewater/disinfection/lt2/compliance. html
*** (1999) Residential end uses of water. AWWA Research Foundation, http://www.waterwiser.org/-awwarf
AWWARF (1996) Characterisation and modeling of chlorinedecay in distribution systems. USA: AWWA
Brown, D., Bridgeman, J., West, J.R. (2011) Predicting chlorine decay and THM formation in water supply systems. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 10(1): 79-99
Consalt, I.W.A. (2009) Glavni projekat rezervoara 'Petrovac'. Beograd
Consalt, I.W.A. (2009) Glavni projekat PS 'Malo Laole'. Beograd
Ejnzvort, R. Ispravna voda za piće. Kontrolisanje mikrobiološkog kvaliteta u distributivnim mrežama
EPA (2002) EPANET 2 User Manuel. EPA
Lee, L., Lu, C., Kung, S. (2004) Spatial Diversity of Chlorine Residual in a Drinking Water Distribution System. Journal of Environmental Engineering, 130(11): 1263-1268
Milojević, M. (2004) Kvalitet vode u vodovodima. Vodoprivreda, vol. 36, br. 5-6, str. 339-360
Molnar, J. (2011) Efekti odabranih unapređenih procesa oksidacije i koagulacije na sadržaj prirodnih organskih materija u vodi. Novi Sad: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Ostojić, Ž., Ljubisavljević, D., Milanović, B. (2006) Model generator potreba za vodom i hidraulički simulacioni model vodovodne mreže. u: 14. Savetovanje SDHI Zbornik apstrakata
Ostojić, Ž., Prodanović, D., Marčeta, S. (2013) Prostorna promenljivost reziduala hlora u distributivnoj vodovodnoj mreži. Tara: Vodovod i Kanalizacija
Ostojić, Ž. (2007) Stohastička analiza potreba za vodom u poljoprivredi i vodosnabdevanju. Građevinski fakultet Beograd, Doktorska disertacija
Ostojić, Ž., Prodanović, D., Marčeta, S. (2012) Prognoza sadržaja trihalometana u distribucionoj vodovodnoj mreži. Vršac: Vodovod i Kanalizacija
Rossman, L.A., Clark, R.M., Grayman, W.M. (1994) Modeling Chlorine Residuals in Drinking-Water Distribution Systems. Journal of Environmental Engineering, 120(4): 803-820
University of Missouri, Water, R.R.C. (2008) Report of the City of Columbia DBP Analysis Project
Walski, T.M., Chase, D.V., Savić, D.A., Grayman, W., Beckwith, S., Koelle, E. (2003) Advanced water distribution modeling and management. Waterbury,CT: Haestad Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1402173O
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.