Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 56, br. 1, str. 105-110
Temperatura vazduha kao bitan klimatski - meteorološki parametar za određivanje evapotranspiracije
Tehnička škola '12. februar', Niš + Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ključne reči: temperatura vazduha; klimatski parametar; evapotranspiracija
Sažetak
Temperatura vazduha spada u osnovne klimatske parametre. Kao klimatski parametar obezbeđuje energiju za isparavanje i premeštanje vodene pare sa površine koja isparava i određuje vrednost evapotranspiracije. Vazduh se zagreva posredstvom zemljine površine toplotom koja stiže sa Sunca. Veličina isparavanja u velikoj meri zavisi od temperature vazduha. Skoro sve metode zasnivaju svoje proračune na ovom klimatskom parametru, a neke metode samo na osnovu temperature vrše proračun evapotranspiracije.
Reference
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. (1998) Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. u: FAO Irrigation and Drainage Paper, Roma: Food and Agriculture Organization / FAO, br. 56
Amatya, D.M., Skaggs, R.W., Gregory, J.D. (1995) Comparison of methods for estimating REF-ET. J Irrig. and Drain. Engrg., ASCE, 121(6), 427-435
Đukić, V., Mihailović, V. (2012) Kritička analiza savremenih metoda za proračun referentne evapotranspiracije. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 106, str. 57-70
Hargreaves, G.H., Allen, R.G. (2003) History and Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration Equation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 129(1): 53-63
Jensen, M.E., Burman, R.D., Allen, R.G. (1990) Evapotranspiration and irrigation water requirements. u: ASCE manuals and reports on engineering practice, ASCE, No. 70
Rajić, M., Štula, S. (2007) Klimatske promene i pojava suša na području Južne Bačke. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 80-89
Temesgen, B., Allen, R.G., Jensen, D.T. (1999) Adjusting Temperature Parameters to Reflect Well-Watered Conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 125(1): 26-33
Trajković, S. (2009) Metode proračuna potrebe za vodom u navodnjavanju. Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Trajković, S., Kolaković, S. (2009) Evaluation of Reference Evapotranspiration Equations Under Humid Conditions. Water Resources Management, vol. 23, br. 14, str. 3057-3067
Trajković, S., Gocić, M., Milićević, D. (2011) Upoređivanje tri temperaturne metode proračuna referentne evapotranspiracije. Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Niš, br. 26, str. 139-146
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1501105P
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.