Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 56, br. 3, str. 354-366
Optimizacija dimenzija opterećenog zavarenog sklopa metodom geometrijskog programiranja
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH

e-adresadragancestevic@gmail.com
Ključne reči: zavarene strukture po abecednom redosledu; matematički model optimizacije; funkcija troškova; karakteristična ograničenja; geometrijsko programiranje; pozitivni polinomi; dvostruka funkcija
Sažetak
U radu je na primeru jednog karakterističnog opterećenog zavarenog sklopa izvršena optimizacija njegovih dimenzija sa aspekta troškova zavarivanja. Pri ovome, postavljen je matematički model optimizacije sa finkcijama ograničenja koje pri projektovanju moraju uzeti u obzir tehnolog i konstruktor. Za rešavanje postavljenog problema, predložen je metod geometrijskog programiranja koji je detaljno razrađen u radu u obliku algoritma pogodnog za primenu.Na taj način optimizacioni ili primarni zadatak, sveo se na dualni zadatak preko odgovarajuće funkcije, koji se znatno lakše rešava. Metod je ilustrovan na jednom računskom praktičnom primeru sa različitim brojem funkcija ograničenja. Pokazano je da se za slučaj manjeg stepena složenosti do rešenja može doći maksimizacijom odgovarajuće dualne funkcije primenom matematičke analize. Za slučaj većeg stepena složenosti, neophodna je primena neke od metoda nelinearnog programiranja. U ovom slučaju rešenje problema je pojednostavljeno zbog svođenja linerane jednačine.
Reference
Akulič, I.L. (1996) Matimatičsekoe programirovanije v primerah i zadačah. Moskva: Visšaja škola
Berberović, S., Stavrić, B. (1998) Teorija i metodologija troškova. Beograd: Savremena administracija
Cirlin, A.M. (1996) Optimalnoe upravlenie tehnologičestimi processami. Moskva: Energoatomizdat
Draženović, B., Humo, E. (1982) Problemi upravljanjem složenim sistemima. Zagreb: Informator
Duttin, R.J., Peterson, E.L. (1987) Geometric programming: Theory and application. New York: J. Willey
Gabasov, R., Kirilov, F.M. (1991) Metodi optimizacije. MInsk: BGU
Green, R. (1985) Weld Design. New York: Prentice-Hall
Ham, I., Faria-Gonzales, R. (1971) Production Optimization Method using a Digital Computer. Oxford
Hase, C., Reitze, W. (1992) Lehrbuch des Lichtbo- genschwei-ssens, C. Essen: Verlag W. Girardet
Jacobs, H.J., Jacob, E. (1988) Spanungsoptimierung, Verfahrensgestaltung durch tehnologiesche Optimiering in drt Spanunstechnik. Berlin: Veb Verlag Technik
Jovanović, C. (1987) Zavarene konstrukcije, Građevinske konstrukcije. Beograd: Građevinska knjiga
Kolarić, V. (1985) Teorija dinamike troškova. Beograd: Rad
Kurepa, S. (1988) Matematička analiza i funkcije više varijabli. Zagreb: Tehnička knjiga
Kuznecov, N.J. (1990) Matematičeskoe programirovanije. Moskva: Visšaja škola
Majcen, Ž. (1981) Troškovi u teoriji i praksi. Zagreb: Informator
Milosavljević, M., Radojković, M. (1995) Čelične konstrukcije. Beograd: Građevinska knjiga
Mitrinović, D.S., Mihajlović, D. (1998) Linearna algebra. Beograd: Građevinska knjiga
Novik, F.S., Arsov, J.B. (1980) Optimizacija processov tehnologii metallov metodami planirovanija eksperimentov. Moskva: Mašinostroenie
Opitz, N. (1991) Moderne Produktionstechnik - Stand und Tendenzen. Essen: Verlag W. Girardent
Petrić, J.J. (1972) Operaciona istraživanja. Beograd: Savremena administracija
Petrić, J.J., Šarenac, L., Kojić, Z. (1984) Operaciona istraživanja I i II. Beograd: Naučna knjiga, zbirka rešenih zadataka
Reklaitis, G.V., Ravidran, A. (1993) Engeneering optimization: Methods and applications. New York: J. Wiley
Wilde, D.J. (1988) Globally optional design. New York: J. Wiley
Zelenović, D. (1993) Proizvodni sistemi. Beograd: Knjiga
Zlobec, S., Petrić, J. (1989) Nelinearno programiranje. Beograd: Naučna knjiga
Zohadi, M.E. (1994) Statistical Analysis, estimation and optimization of surface finish in the grinding process, Development of Production System. London: Taylor-Francis LTD
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1503354P
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.