Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 57, br. 3, str. 404-411
Potencijal korozivnosti aluvijalnih podzemnih voda u slivu Velike Morave
Institut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd

e-adresabrankica.majkic@jcerni.co.rs
Projekat:
Metodologija ocene, projektovanja i održavanja izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama u zavisnosti od stepena aerobnosti (MPNTR - 37014)

Ključne reči: indeksi korozivnosti vode; aluvijalne podzemne vode; korozija; sliv Velike Morave
Sažetak
U prikazanom radu data je analiza agresivnosti podzemnih voda dva izvorišta (Ključ i Trnovče)u aluvijonu Velike Morave. Sračunate su vrednosti najčešće korišćenih pokazatelja korozivnog potencijala i stabilnosti vode: Langelierov-og indeksa zasićenja (LSI), Ryznarov-og indeksa stabilnosti (RSI), Larson-Skold-ov indeksa (LSkI) i Indeksa Agresivnosti (AI). U radu su dodatno analizirani parametri hemijskog sastava podzemnih voda koji imaju ulogu u procesima korozije. Na osnovu dobijenih vrednosti indeksa korozivnosti izvorište Trnovče karakterišu agresivnije podzemne vode u odnosu na podzemne vode Ključa. Prema vrednostima RSI 92,8% analiziranih uzoraka sa Trnovča i 84,2% sa Ključa pokazuje korozivna svojstva. LSI u 82% uzoraka podzemnih voda Trnovča i 36,8% uzoraka vode sa Ključa pokazuje negativnu vrednost, odnosno nemogućnost taloženja CaCO 3 i korozivna svojstva. Vrednosti AI ukazuju da je 67,8 % uzoraka u klasi umereno agresivnih voda, za razliku od Ključa gde ova svojstva pokazuje 26,3 % uzoraka. LSkI indeks pokazuje da se ne može očekivati formiranje zaštitnog fil ma, odnosno vrednosti LSkI su značajno ispod granične vrednosti od 0.8. Velika tvrdoća vode karakteristična je za oba izvorišta, kao i povremeno povišene vrednosti kiseonika, mogu doprineti razvoju korozionih procesa.
Reference
*** (2001) Vodoprivredna osnova Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička direkcija za vode
*** (2005) Standard methods for the examination water and wastewaters SMEWW. American Public Health Association (APHA), 21st Edition
Al-Husseini, A.H.E. (2012) Study of potential corrosion and scaling for treated water of two water treatment plants in Al-Hilla City. Journal of Babylon University/Engineering Science, 4(20), 234-241
Babac, D., ed. (2004) Vodosnabdevaje Bačke Palanke - uče-danas-sutra. Bačka Palanka: Javno komunalno preduzeće Komunalprojekt, str. 212
Beech, I.B., Gaylarde, C.C. (1999) Recent advances in the study of biocorrosion - an overview. Revista de Microbiologia, 30(3), 177-190
Cavano, R. (2005) Saturation, stability and scaling indices. u: CORROSION 2005, proceedings, 2005, paper No. 05063, www.nace.org (10.02.2016.)
Dimitrijević, N. (1988) Hidrohemija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Dimkić, M., Pušić, M. (2008) Preporuke za projektovanje bunara uzevši u obzir kolmiranje gvožđem na osnovu iskustva beogradskog izvorišta. Građevinski kalendar, Beograd, 40: 430-496
EPA (1982) Corrosion in potable water systems. Austin, Texas, USA, Final Report
Gavrilko, V.M., Alekseev, V.S.S. (1985) Water wells screen. Moscow: Publishing House Nedra, p. 300-304
Grujić, R., Novaković, V., Gligorić, M. (2008) Izbor vrste materijala za izradu bunara u zavisnosti od hidrohemijskih karakteristika podzemne vode i namjene bunara. Zaštita materijala, =49(4): 60-64
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi (2007) Generalni razvojni plan vodosnabdevanja opštine Požarevac - generalni projekat. Beograd
Johnson, E. E. (1972) Ground water and wells. Saint Paul, Minnesota
Kentucky Rural Water Association KRWA Aggressive index formula. http://www.krwa.org/docs/Aggres-sive%20Index%20Formula.pdf (18.02.2016.)
Leitz, F., Guerra, K. (2013) Water Chemistry Analysis for Water Conveyance, Storage and Desalination Projects Manuals and Standards Program, Technical Service Center. Colorado: Water Treatment Group
Loewenthal, R., Morrison, I., Wentzel, M. (2004) Control of corrosion and aggression in drinking water systems. Water Science and Technology, 49 (2); 9-18
Ljubisavljević, D., Babić, B., Šušić, I. (2006) Proračun doza kemikalija za stabilizaciju vode. Vodoprivreda, vol. 38, br. 1-3, str. 77-83
Majkic-Dursun, B., Petkovic, A., Dimkic, M. (2015) The effect of iron oxidation in the groundwater of the alluvial aquifer of the Velika Morava River, Serbia, on the clogging of water supply wells. Journal of the Serbian Chemical Society, 80(7): 947-957
Majkic-Dursun, B., Vulic, P., Dimkic, M. (2015) Clogging of water supply wells in alluvial aquifers by mineral incrustations, central Serbia. Geoloski anali Balkanskoga poluostrva, (76): 73-83
Majkić, B. (2013) Starenje bunara u aluvijalnim sredinama različitog stepena oksičnosti. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Majkić-Dursun, B., Popović, L., Miolski, D., Anđelković, O. (2012) Uticaj opadanja nivoa podzemnih voda na procese starenja vodozahvatnih objekata na primeru izvorišta 'Trnovče'. Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 181-187
Rajaković-Ognjanović, V. (2011) Uticaj kvaliteta vode na koroziju čelika. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Roberge, P.R. (2007) Corrosion Inspection and Monitoring. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Shams, M., Mohamadi, A., Sajadi, A.S. (2012) Evaluation of Corrosion and Scaling Potential of Water in Rural Water Supply Distribution Networks of Tabas. Iran World Applied Sciences Journal, 17 (11); 1484-1489
Stojanović, B., Đukić, B., Stojanović, N., Smiljanić, S. (2012) Korozija i zaštita rashladnog sistema. Zaštita materijala, vol. 53, br. 1, str. 51-56
Taghipour, H., Shakerkhatibi, M., Pourakbar, M., Belvasi, M. (2012) Corrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution System of Tabriz, Northwestern Iran. Health Promot Perspect, 2(1); 103-111
Vujasinović, S., Zarić, J., Kaluđerović, D., Matić, I. (2014) Mogućnosti anaerobne biodegradacije nitrata u podzemnim vodama požarevačkog izvorišta 'Ključ' - primenom emulzifikovanog biljnog ulja. Zaštita materijala, vol. 55, br. 1, str. 69-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1603404M
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2016.