Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Participation musique - razvojna uloga muzike u obrazovanju
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
Sažetak
Rezultati višedecenijskih naučnih istraživanja ukazuju na činjenicu da muzika ima jedan od najsveobuhvatnijih i najmoćnijih razvojnih potencijala u kontekstu obrazovanja, kao i u razvoju osobe u celini. Istraživanja prate uticaj muzike na psihofizički razvoj od momenta začeća, u trudnoći, neonatalnom periodu, predškolskom i školskom uzrastu, doba zrelosti, do samog procesa umiranja (muzička tanatologija). U ovom radu će fokus posmatranja biti usmeren ka osvetljavanju procesa koji se odvijaju kod dece usled sticanja muzičkog iskustva određene vrste. Odabrani primeri su realizovani u praksi sa školskom decom različitog uzrasta i različitih nacionalnosti i deo su autorkinog desetogodišnjeg istraživanja i prakse. Muzika, kao specifični sistem zvučnih nadražaja je maternji jezik čoveka, te optimalni agens razvoja različitih kognitivnih sposobnosti, što može rezultirati visokim opštim akademskim učinkom. Razumevanje fenomena muzike, koje čini se, nikada neće biti potpuno, otvara vrata optimalizaciji obrazovnog procesa čiji je rezultat kreativna osoba koja životne izazove smatra pozornicom stvaranja.
Reference
Eliade, M. (1974) Rites and symbols of initiation: The mysteries of birth and rebirth. LA Spring Publications
Estés, C. (1991) The boy who married an eagle. Dallas: Sounds True Audio
Fordham, M. (1995) On the origines of the ego in childhood. Psychoanalytic Psychotherapy, IX, 3, pp. 67-92
Gardner, H. (1998) Art, mind and brain. New York-Oxford: Basic Books
Jung, K.G. (1992) Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Beograd: Atos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2009.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2015)
Nesvesno, moždana lateralizacija i parapsihologija
Alečković-Nikolić Mila S.

Kultura (2017)
Arhetip maske
Jovanović Bojan

Inovacije u nastavi (2016)
Uloga likovnog dela u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta
Pavlović Marija M.

prikaži sve [9]