Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Uslovi za korišćenje računarske opreme u vaspitno-obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bMicrosoft Software d.o.o., Beograd

e-adresamilanka.dzinovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: predškolstvo; računarska opremljenost; digitalna pismenost vaspitača; primena multimedije i softvera
Sažetak
Predmet istraživanja su mišljenja vaspitača o hardverskoj i softverskoj opremljenosti predškolskih ustanova, i njihovoj osposobljenosti i spremnosti da koriste i primenjuju informacione i komunikacione tehnologije u radu sa decom predškolskog uzrasta. Ispitivanje je izvršeno u grupi vaspitača koji se doškoluju na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, iz radnog odnosa u predškolskim ustanovama na području grada Beograda. Rezultati istraživanja ukazuju da postoji velika disproporcija između želja koji mladi školovani vaspitači imaju za unapređivanje metoda rada u predškolskim ustanovama i loše hardverske opremljenosti ovih ustanova, koja onemogućava da kompetentni i motivisani vaspitači na ovaj način modernizuju svoj rad. Vaspitači nemaju iskustva u primeni ovog modernog sredstva za rad i iskazuju potrebu da se upoznaju sa pozitivnim i negativnim scenarijima upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u radu sa decom predškolskog uzrasta. Jedan od problema je i nedostatak softvera na srpskom jeziku.
Reference
*** Information and communication technology: The national curiculum for England: Key stages 1-4. Preuzeto 2. marta 2010. sa: http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/ict/keystage1/index.aspx
Grupa autora za Udruženje profesora informatike Srbije (2009) IKT u nastavi škola u Srbiji - pregled stanja, perspektive razvoja. Preuzeto 2.marta 2010.sa http://upissrbije.edu.rs/images/stories/pdf/ikt_2009.pdf
Kozma, R.B. (1994) Will media influence learning? Reframing the debate. Educational Technology Research and Development, 42(2): 7-19
Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Prosvetni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.