Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Bilingvalna nastava iz perspektive jezičke politike i planiranja - smernice za projekat bilingvalne nastave na italijanskom i srpskom jeziku u srednjim školama
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresakatarina.zavisin@gmail.com
Ključne reči: bilingvalna nastava; italijanski jezik; jezička politika; jezičko planiranje; srednjoškolski nivo
Sažetak
Bilingvalna nastava koja podrazumeva upotrebu maternjeg i stranog jezika u obrazovanju predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Ovakav koncept obrazovanja predstavlja jedan od ciljeva evropske jezičke politike u okviru širenja višejezičnosti i interkulturalnosti u Evropi. Pored toga, rezultati istraživanja ukazuju da učenici koji pohađaju ovakav oblik nastave dostižu visok nivo jezičkih kompetencija na stranom jeziku, za razliku od učenika koji prate tradicionalnu nastavu stranog jezika. Međutim, potrebno je napomenuti da je za uvođenje ovakvog oblika nastave u obrazovni sistem jedne zemlje neophodno pažljivo planiranje kako na nivou planova, programa i nastavnog kadra, tako i iz perspektive jezičke politike i planiranja. Od 2004/2005. školske godine odlukom Ministarstva prosvete i sporta bilingvalna nastava je uvedena u Trećoj beogradskoj gimnaziji i to na francuskom i italijanskom jeziku. Cilj našeg rada jeste da prikažemo trenutnu organizaciju bilingvalne nastave na italijanskom jeziku, ali i smernice za dalji rad na osnovu dosadašnjeg iskustva u nastavi kao i na osnovu primera iz prakse nekih evropskih zemalja. Takođe, smatramo da bi prikazano stanje u bilingvalnoj nastavi i smernice za dalji rad bile od izuzetnog značaja za predstojeće potpisivanje Memoranduma između Republike Italije i Republike Srbije u vezi sa osnivanjem dvojezičnih škola u Republici Srbiji na italijanskom i srpskom jeziku.
Reference
*** (2001) Prosvetni glasnik. Beograd: Službeni glasnik, IV
*** (2002) Zajednički evropski okvir za učenje, nastavu i ocjenjivanje jezika. Podgorica
Brisk, M.E. (1999) Bilingual education. u: Spolsky B. [ur.] Concise encyclopedia of educational linguistics, Cambridge: Cambridge University Press, str. 311-315
Coonan, C.M. (1999) Nuovi orientamenti nelleducazione bilingue in Evropa. u: Balboni P.E. [ur.] Educazione bilingue, Perugia: Guerra Edizioni Soleil, 57-77
Cummins, J. (1986) Bilingualism in education. London, itd: Longman
Danesi, M. (1999) Educazione bilingue: Miti e realta. u: Balboni P.E. [ur.] Educazione bilingue, Perugia: Guerra Edizioni Soleil, str. 5-12
Filipović, J., Vučo, J., Đurić, Lj. (2007) Critical rewiew of language education polices in compulsory primary and secondary education in Serbia. Current Issues in Language Planning, vol. 8, No 2
Filipović, J. (2009) Moć reči - ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kristal, D. (1987) Kejmbrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Letts, C. (1999) Becoming bilingual. u: Spolsky B. [ur.] Concise Encyclopedia of Educational Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press
Martin, M.J.F. (2008) CLIL implementation in Spain: an approach to different models. u: Coonan C.M. [ur.] CLIL e lapprendimento delle lingue. Le sfide del nuovo ambiente di apprendimento, Venezia: Universita Ca Foscari Venezia, str. 221-231
Ministarstvo prosvete i sporta (2004) Rešenje. br. 022-05-00067/2004-03
MIUR (2011) Regolamento dei licei. Qaudri orari. http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/ nuovesuperiori/index.html (veb strani pristupljeno 10.09.2011)
Santipolo, M. (2006) Dalla sociolinguistica alla glottodidattica. Torino: UTET Universita
Serragiotto, G. (2003) C.L.I.L.: Apprendere insieme una lingua e contenuti non linguistici. Perugia: Guerra Edizioni
Serragiotto, G. (2008) La certificazione metodologica dellinsegnante CLIL. u: Coonan C.M. [ur.] CLIL e lapprendimento delle lingue. Le sfide del nuovo ambiente di apprendimento, Venezia: Universita Ca Foscari Venezia, str. 275-284
Stojanović, B. (2005) Zakonska regulativa o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina. u: Erdelj L. [ur.] Izazovi obrazovanja na manjinskim jezicima, Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 48-54
Šuvaković, A. (2009) Institucionalizovano učenje stranih jezika i uvođenje italijanskog jezika u osnovnoškolskim sistemima u Srbiji. u: Kovačević, M. Mladenović, R. Ramić, N. Polomac, V [ur.] Savremena proučavanja jezika i književnosti, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 473-485
Titone, R. (1999) Il fattore 'età' nell'acquisione linguistica (L1 e L2): Dimensioni di un 'meta-problema'. u: Balboni Paolo E. [ur.] Educazione bilingue, Perugia, Welland Ontario: Edizioni Guerra-Soleil, str. 31-43
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i nauke (2011) Pravilnik o nastavnom planu i program za gimnaziju. http://www.mp.gov.rs/propisi/propis.php?id=44
Vučo, J. (2007) Kompetencije nastavnika u dvojezičnoj nastavi. u: Vučo J. [ur.] Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika, Nikšić: Filozofski fakultet
Vučo, J. (2006) U potrazi za sopstvenim modelom dvojezične nastave. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(3): 41-54
Vučo, J. (2007) Jezici u formalnom obrazovanju u Srbiji. u: Radoje Simić [ur.] Srpski jezik i društvena kretanja, Kragujevac, 263-277
Zvekić-Dušanović, D., Dobrić, N. (2007) Neke mogućnosti primene savremenih metodičkih sistema u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika. u: Vučo J. [ur.] Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Beograd: Filološki fakultet, 341-350
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci