Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Integrisana nastava prirode i društva u funkciji formiranja društvenih pojmova
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresaaleksandrauc@pef.uns.ac.rs
Ključne reči: integrisana nastava; društveni pojmovi; priroda i društvo
Sažetak
U radu se polazi od geneze ideje o nastavnoj integraciji. Prezentuju se relevantna shvatanja o povezivanju sadržaja različitih nastavnih predmeta (integrisani kurikulum, tematsko planiranje), te o integraciji poučavanja i učenja kao obeležju nove nastavne paradigme. Ukazuje se na rezultate istraživanja o kognitivnoj spremnosti učenika mlađeg školskog uzrasta da formiraju elementarne društvene pojmove i ističe značaj integrisanog pristupa ovom procesu. Razmatraju se modeli interaktivnih oblika rada u obradi društvenih sadržaja, kojima se podstiče: kritičko mišljenje, istraživanje i preispitivanje informacija, upoređivanje različitih stajališta, oblikovanje prihvatljivih rešenja i donošenje zajedničkih odluka. Analizirani su novi pristupi sticanju znanja o dalekoj prošlosti koji podržavaju razvoj veština pronalaženja i tumačenja istorijskih izvora i istorijski način mišljenja. U završnom delu rada data je metodička analiza integracije poučavanja i učenja u kontekstu nastavne jedinice. Značajne ličnosti moga mesta (Priroda i društvo, treći razred), u kojoj učenica istražuju istorijske izvore, prezentuju informacije i simulacijama zanimljivih momenata iz života značajnih istorijskih ličnosti konstruišu celovitu sliku života u prošlosti.
Reference
*** (1996) National standards for history basic edition. Preuzeto 6. 5. 2012. sa: http://www.nchs.ucla.edu/Standards
*** (2003) Posebne osnove školskog programa za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik
*** (2006) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 15
Avramović, Z.M. (2002) Pojam i institucije vaspitanja i obrazovanja za demokratiju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 159-175
Blagdanić, S. (2008) Obrazovni potencijal istorijskih sadržaja u nastavi prirode i društva. Pedagogija, vol. 63, br. 1, str. 75-84
Blagdanić, S. (2006) Uticaj primene grafičkog predstavljanja mreže pojmova na efekte učenja. Pedagogija, vol. 61, br. 2, str. 190-197
Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007) Studentska prosudba učinkovitosti integrativnog učenja. Odgojne znanosti, 9(2): 147-160
Chan, M.T. (2005) Features of an integrated curriculum. http://conference.nie.edu.sg/paper
de Zan, I. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Duran, E., Duran-Ballone, L., Worch, A.E. (2009) Papier-Mache Animals: An Integrating Theme for Elementary Classrooms. Science education Review, 8 (1): 19-29
Đukić, M., Španović, S., Đermanov, J. (2008) Integracija poučavanja i učenja u novoj paradigmi osnovnoškolske nastave. Zbornik Instituta za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 25(22): 63-81
Evropska komisija (2005) Obrazovanje u Evropi - različiti sistemi, zajednički ciljevi za 2010. godinu. Pedagogija, 60 (2), 256-271
Gajić, O. (2007) Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada - diskurs o obrazovnim strategijama i socijalno-pedagoškim temama. Novi Sad: Filozofski fakultet
Klein, J.T. (2006) A platform for a shared discourse of interdisciplinary education. English Faculty Research Publications, Paper 3, http://digitalcommons.wayne.edu/englishfro/3
Kostović-Vraneš, V., Šolić, S. (2011) Nastavni sadržaji prirode i društva - polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola, (25): 207-216
Lake, K. (1994) Integrated curriculum. u: School Improvement Research Series, North Regional Education Laboratorys, http://www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c016-html
Marinković, S. (2004) Neka moguća rešenja obrazovanja za prava deteta pomoću udžbenika. Pedagogija, vol. 59, br. 3, str. 64-82
Milutinović, J. (2006) U susret promenama sistema vaspitanja i obrazovanja - muzeji kao paradigma učionice van škole. u: Kamenov E. [ur.] Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 250-264
Mirkov, S. (2008) Položaj učenika u društvu znanja - implikacije konstruktivističkih shvatanja o učenju. Pedagogija, 63(3): 357-374
National Council for the Social Studies (2002) Social studies for early childhood and elementary school children preparing for the 21st century. http://www.socialstudies.org
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Polić, M. (2005) Integralna nastava kao odgovor na suvremene obrazovne potrebe. Metodički ogledi, 12(2): 61-72
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., Pijanović, P. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stradling, R. (2008) Šta je to usmena istorija. u: Lazić M. [ur.] Metodički priručnik iz istorije, Beograd: Društvo istoričara Srbije Stojan Novaković - Institut za savremenu istoriju, str. 149-154
Stradling, R. (2003) Nastava evropske istorije dvadesetog veka. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Šefer, J.P. (2003) Pristupi tematskoj nastavi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 79-93
Šimunović-Bešlin, B. (2001) Kako se piše istorija. Novi Sad: Platoneum
Španović, S. (2008) Konstruktivistički pristup nastavi i učenju u funkciji formiranja društvenih pojmova. u: Soleša D., Gerlič I. [ur.] Društvo znanja, Sombor: Pedagoški fakultet, str. 103-111
Trbojević, A. (2010) Uticaj primene novih modela obrade istorijskih sadržaja na uspeh učenika u nastavi prirode i društva. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 3, str. 377-389
Turner, N.T. (2003) Essentials of elementary social studies: Part of the essentials of classroom teaching series. http://www.amazon.com/Essentials-Elementary-StudiesClassromTeaching/dp/0205402666
van Sledright, B.A., Limon, M. (2006) Learning and teaching in social studies: Cognitive research on history and geography. u: Alexander P., P. Winne [ur.] The Handbook of Educational Psychology, Mahweh , Lawrence: Erlbaum Associates, 545-570
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2009) Inovativni modeli rada u nastavi. Beograd: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.