Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Muzička pismenost - raskorak između teorije i prakse
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresamaja.ignjacevic@gmail.com
Ključne reči: metodika opšteg muzičkog obrazovanja; nastavni planovi i programi; upotrebnost i kvalitet stečenog znanja
Sažetak
Cilj ovog rada je da se empirijski proveri u kojoj meri je proces muzičkog opismenjavanja tokom osnovnog školovanja obavljen uspešno (kakva je upotrebljivost stečenih znanja u ovoj oblasti), u kojoj meri dobijeni rezultati korespondiraju sa zahtevima propisanim u nastavnim planovima i programima iz ovog predmeta, a potom i nagoveste potencijalni uzroci zatečene situacije. Formiran je upitnik i odabran je notni primer (u vidu pesme koja je učenicima poznata od ranije) - uz njihovu pomoć je na uzorku od stotinu srednjoškolaca ispitana njihova muzička pismenost, a ispitani su i određeni stavovi o ovoj temi. Dobijeni podaci pokazuju da ciljevi postavljeni nastavnim programom u velikoj meri nisu ostvareni. Naime, čak 89% ispitanika nije u stanju da na osnovu notnog teksta prepozna zadatu pesmu, a čak i oni koji su je prepoznali neophodna znanja za ostvarivanje ovog zadatka stekli su van sistema opšteg obrazovanja, tj. u specijalizovanim muzičkim školama. Takav podatak može voditi zaključku da niti jedan anketiran učenik nije stekao primenljivo znanje višeg stepena isključivo tokom pohađanja nastave muzike u opšteobrazovnoj školi. Zabrinjavajući su i sledeći podaci: samo 41% ispitanika uspeva da korektno identifikuje notne visine u zadatom notnom primeru, samo 45% ispitanika smatra da je tokom osnovnog školovanja naučilo note (30% njih kazuje da je note naučilo van sistema opšteg obrazovanja), samo polovina ispitanika prepoznaje oznake za tempo i dinamiku itd. Svi navedeni podaci ukazuju na velike probleme u primeni propisanih nastavnih planova i programa, te bi dalje ispitivanje stanja u ovom domenu bilo neophodno, kako bi se preduzele prave mere za unapređenje.
Reference
*** (1990) Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik SR Srbije - Prosvetni glasnik, 4
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS: Prosvetni glasnik, b3. 1
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS: Prosvetni glasnik, br. 3
*** (2007) Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS: Prosvetni glasnik, br. 6
*** (2008) Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5
*** (2009) Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6
*** (2010) Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 2
*** (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2003) Opšte osnove školskog programa. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2009) Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji: Obrazovne šanse siromašnih, Analiza podataka PISA 2003: I 2006. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Baucal, A., Babić-Pavlović, D. (2010) PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati. u: Nauči me da mislim, nauči me da učim, Beograd: Institut za psihologiju
Ivanović, M. (1981) Metodika nastave muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Knjaževac: Nota
Ivanović, N. (2007) Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike
Klemenović, J.U., Milutinović, J.J. (2002) Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji - I deo. Pedagogija, vol. 40, br. 4, str. 51-73
Klemenović, J.U., Milutinović, J.J. (2003) Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji - II deo. Pedagogija, vol. 41, br. 1, str. 49-67
Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za razvoj obrazovanjai medjunarodnu prosvetnu saradnju, Odeljenje za strateški razvoj obrazovanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci